Previous
Next

Nhân vật sự kiện

Mười sự kiện tiêu biểu của Trường ĐHKHXH&NV năm 2015

Năm 2015, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên nhiều mặt hoạt động. Những thành tựu này...