110 năm Đại học Đông Dương

Đại học Đông Dương ngày xưa và  Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay: Một thế kỷ và một thập kỷ - Một lộ trình
Đại học Đông Dương ngày xưa và Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay: Một thế kỷ và một thập kỷ - Một lộ trình  

Buổi ban mai của xứ Đông Dương đầu thế kỷ XX thật là ảm đạm. Việt Nam, Lào và Campuchia đã hoàn toàn rơi vào vòng thuộc địa Pháp. Nhà nước thực dân đã nhanh chóng tìm cách áp đặt các giá trị Pháp nhằm Pháp hóa xứ thuộc địa này để sớm hoàn chỉnh một “Pháp Quốc hải ngoại”. Sự xuất hiện của Đại học Đông Dương vào thời điểm 1906 là nằm trong chiến lược đó. Người Pháp đã chọn Hà Nội làm nơi đặt Đại học Đông Dương với mong muốn bình định văn hóa Việt ngay trong cái nôi của nó.

Đại học Đông Dương – sự du nhập hệ thống giáo dục châu Âu vào Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Đại học Đông Dương – sự du nhập hệ thống giáo dục châu Âu vào Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Năm 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động khoa học kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương. Trên diễn đàn cũng như qua các phương tiện thông tin, cuộc bàn luận về vai trò của Đại học Đông Dương trong lịch sử nền giáo dục Việt Nam...

GS.TSKH Vũ Minh Giang: ĐH Đông Dương - gợi mở những suy ngẫm về giáo dục ĐH hiện đại
GS.TSKH Vũ Minh Giang: ĐH Đông Dương - gợi mở những suy ngẫm về giáo dục ĐH hiện đại

Cần có cách nhìn nhận và đánh giá sâu sắc hơn nữa về vai trò và ý nghĩa lịch sử của Đại học Đông Dương trong quá trình phát triển của nền giáo dục Việt Nam. Điều này sẽ khơi gợi cho chúng ta những suy ngẫm đáng quý về việc xây dựng mô hình các trường đại học...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động