Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế

Vấn đề phân biệt viết i (ngắn) và y (dài)
Vấn đề phân biệt viết i (ngắn) và y (dài)  

Cùng với việc tổng kết 15 năm hoạt động NCKH sinh viên, bài viết đã đưa ra được các bài học kinh nghiệm, giải pháp cũng như các kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động này trong Nhà trường.

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động