Đề tài dự án nghiên cứu

Hội thảo khoa học "Đánh giá kết quả và tác động của Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến sự phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc – 10 năm nhìn lại"
Hội thảo khoa học "Đánh giá kết quả và tác động của Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến sự phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc – 10 năm nhìn lại"  

Sáng ngày 26/12/2015, Viện Chính sách và Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã tổ chức hội thảo "Đánh giá kết quả và tác động của Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến sự phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc – 10 năm nhìn lại". Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tài KHCN – TB.02X/13-18 do GS.TS.NGND Nguyễn Văn Khánh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) trực tiếp làm chủ nhiệm. Tới tham dự hội thảo có GS. TS Nguyễn Hữu Đức (Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội), GS. TS. NGND Nguyễn Văn Khánh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV), PGS.TS Phạm Quang Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Trường ĐHKHXH&NV), PGS.TS Trần Thị Minh Hòa (Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV), Thạc sĩ Hoàng Thị Hạnh (Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, Vụ Dân tộc - Tôn giáo) cùng đại diện các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu trong và ngoài Nhà trường.

Hội thảo khoa học: "Giải pháp chủ yếu phát triển thông tin đối ngoại của thủ đô Hà Nội đến năm 2020"
Hội thảo khoa học: "Giải pháp chủ yếu phát triển thông tin đối ngoại của thủ đô Hà Nội đến năm 2020"

Ngày 20/9/2015, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp chủ yếu phát triển thông tin đối ngoại của thủ đô Hà Nội đến năm 2020". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài cấp thành phố 01X-10/03-2014-2 do PGS.TS...

Quản trị văn phòng doanh nghiệp – từ lí luận đến thực tiễn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt nam (VACD) phối hợp tổ chức hội thảo “Quản trị văn phòng doanh nghiệp – từ lí luận đến thực tiễn”...

Nhật Bản thập kỉ 90 qua tác phẩm “Tại sao Nhật Bản suy thoái”

Thông tin luận văn 'Nhật Bản thập kỉ 90 qua tác phẩm “Tại sao Nhật Bản suy thoái” của Morishima Michio' của HVCH Tống Thị Hà, chuyên ngành Châu Á học.

Nghệ thuật trần thuật trong Hạt cơ bản của Michel Houellebecq

Thông tin luận văn "Nghệ thuật trần thuật trong Hạt cơ bản của Michel Houellebecq" của HVCH Đỗ Thị Hoà, chuyên ngành Văn học nước ngoài.

Các Tin khác

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động