Kiểm định AUN – QA

Bế mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 69
Bế mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 69  

Ngày 28/10/2016, tại Trường ĐHKHXH&NV đã diễn ra Phiên bế mạc Đánh giá ngoài cấp độ Chương trình của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN-QA) lần thứ 69 đối với chương trình đào tạo cử nhân ngành Triết học của Trường.

Bế mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 50
Bế mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 50

Ngày 16/10/2015, tại ĐHQGHN đã diễn ra Phiên bế mạc Đánh giá ngoài cấp độ Chương trình của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN-QA) lần thứ 50 đối với chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 50
Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 50

Ngày 14/10/2015, tại ĐHQGHN đã diễn ra Phiên khai mạc Đánh giá ngoài cấp độ Chương trình của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á ( AUN-QA) lần thứ 50 đối với chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Đánh giá ngoài lần thứ 50 của AUN đối với chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương học.
Đánh giá ngoài lần thứ 50 của AUN đối với chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương học.

Ngày 14/10/2015 tại phòng 203 Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra buổi lễ khai mạc đợt đánh giá ngoài của Đại học Quốc gia Hà Nội do Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo phối hợp cùng Khoa Đông phương học trường ĐHKHXHVNV tổ chức nhằm đánh giá...

Triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình cử nhân Đông phương học theo chuẩn AUN
Triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình cử nhân Đông phương học theo chuẩn AUN

Ngày 25/3/2015, Trường ĐHKHX&NV đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình cử nhân Đông phương học theo chuẩn mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

Sẽ tiến hành KĐCL theo tiêu chuẩn AUN

Trong phiên họp thứ VIII của Hội đồng kiểm định chất lượng ĐHQGHN, báo cáo tự đánh giá và báo cáo đánh giá ngoài của chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV đã được thẩm định và thông qua với số phiếu 14/21.

Sẽ tiến hành KĐCL theo tiêu chuẩn AUN

Trong phiên họp thứ VIII của Hội đồng kiểm định chất lượng ĐHQGHN, báo cáo tự đánh giá và báo cáo đánh giá ngoài của chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV đã được thẩm định và thông qua với số phiếu 14/21.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động