NHÓM NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI CHÂU Á

Trong năm học 2013-2014 vừa qua, Nhóm nghiên cứu Thương mại châu Á thuộc Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV là một trong 16 Nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội được tặng Bằng khen. Trưởng nhóm là PGS.TS. Nguyễn Văn Kim.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động