Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước 2014

Thực hiện công văn số 661/ĐHQGHN-KHCN về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước 2014, Phòng QLNCKH đề nghị cán bộ có đề xuất xin gửi Phiếu đề xuất về Phòng trước 19/3/2013 để tổng hợp.

Đăng kí quyền tác giả cho các công trình khoa học đã xuất bản

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức - ĐHQGHN năm 2012 đã làm thủ tục đăng kí quyền tác giả cho các thầy/cô công tác tại ĐHQGHN. Năm 2013, đề nghị các thầy/cô tiếp tục đăng kí quyền tác giả cho các công trình khoa học đã xuất bản của mình.

Đăng kí quyền tác giả cho các công trình khoa học đã xuất bản

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức - ĐHQGHN năm 2012 đã làm thủ tục đăng kí quyền tác giả cho các thầy/cô công tác tại ĐHQGHN. Năm 2013, đề nghị các thầy/cô tiếp tục đăng kí quyền tác giả cho các công trình khoa học đã xuất bản của mình.

Đăng kí sở hữu trí tuệ cho các công trình tại ĐHQGHN

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức (ĐHQGN) thông báo tới các đơn vị thành viên và các nhà khoa học đang làm việc tại ĐHQGHN về nội dung, thủ tục đăng kí sở hữu trí tuệ lần 2 năm học 2012-2013.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động