Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 3 tại Trường ĐHKHXH&NV
Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 3 tại Trường ĐHKHXH&NV

Ngày 26/10/2016, Trường ĐHKHXH&NV đã tổ chức Phiên khai mạc Đánh giá ngoài cấp độ Chương trình của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN-QA) đối với chương trình đào tạo cử nhân ngành Triết học của Trường.

Triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình cử nhân Đông phương học theo chuẩn AUN
Triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình cử nhân Đông phương học theo chuẩn AUN

Ngày 25/3/2015, Trường ĐHKHX&NV đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình cử nhân Đông phương học theo chuẩn mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

Công khai các chuẩn đầu ra đã công bố

Ngày 06/01/2010, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV ra Quyết định số 08 QĐ/XHNV-ĐT ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHKHXH&NV. Sau đây là các nội dung của phụ lục được ban hành kèm theo quyết định.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động