Thông báo về đào tạo dành cho SV trúng tuyển bổ sung

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về đào tạo dành cho các sinh viên trúng tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2012. Sinh viên đăng kí xét tuyển bổ sung và đã được công nhận trúng tuyển đều đủ điều kiện đăng kí xét tuyển vào các chương trình đào...

Quy định mới về học phí

Ngày 21/9/2010 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 5997/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Quy định về điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường ĐHKHXH&NV tại kì thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2010.

Báo cáo tình trạng việc làm của sinh viên khoá QH-2004-X

Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên khoá QH-2004-X (K49) tốt nghiệp năm 2008 sau 01 năm ra trường. Cập nhật ngày 05/5/2010.

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2008

Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động