Danh sách học viên nợ học phí

Phòng Kế hoạch - Tài vụ thông báo danh sách học viên cao học và nghiên cứu sinh còn nợ học phí.

Công khai thông tin về cơ sở vật chất, năm học 2010-2011

Công khai thông tin về cơ sở vật chất Trường ĐHKHXH&NV, năm học 2010 – 2011, kèm theo công văn số 2317/XHNV-ĐT, ngày 29/12/2010.

Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN 2010

Ngày 02/12/2010, Phòng Kế hoạch Tài vụ đã có công văn gửi thủ trưởng các đơn vị về việc gửi mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2010 tới từng cán bộ qua bộ phận văn thư của đơn vị.

Quy định mới về học phí

Ngày 21/9/2010 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 5997/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2009

Phòng KH-TV hướng dẫn việc quyết toán thuế TNCN năm 2009 của những cán bộ trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế là các cá nhân có 2 nguồn thu nhập trở lên.

Bảng kết quả xử lí cấp mã số thuế cho cán bộ đợt II

Bảng kết quả xử lí cấp mã số thuế cho cán bộ Trường ĐHKHXH&NV đợt II.

Thông báo về thu học phí năm học 2009-2010

Nội dung công văn số 37/KH-TV ngày 27/10/2009 về việc thu học phí năm học 2009-2010.

Quy định về mức thu kinh phí đào tạo sau đại học

Ngày 19/10/2009, Trường ĐHKHXH&NV đã ban hành công văn số 1544/XHNV quy định về mức thu kinh phí đào tạo sau đại học. Nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh mức thu học phí hệ đào tạo ĐH chính quy

Ngày 19/10/2009, Trường ĐHKHXH&NV đã ra Quyết định số 1543/QĐ-KHTV về việc điều chỉnh mức thu học phí hệ đào tạo đại học chính quy. Nội dung cụ thể như sau:

1
2
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động