Lịch sử hình thành

 • 1973: Ngành Thư viện được đào tạo tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • 1996: Ngành Thư viện trở thành đơn vị đào tạo độc lập với tên gọi Bộ môn Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2004-nay: Khoa Thông tin - Thư viện được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Thông tin - Thư viện và Trung tâm Tin học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sứ mệnh

Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; sáng tạo, truyền bá tri thức về khoa học thông tin - thư viện và quản trị thông tin phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thành tựu tiêu biểu

Là đơn vị có bề dày thành tích và uy tín trong đào tạo ngành Thông tin - Thư viện ở Việt Nam, Khoa đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành, đã và đang nắm giữ những vị trí trọng yếu trong các cơ quan thông tin, thư viện lớn trong cả nước. Trong quá trình hình thành và phát triển của mình, Khoa đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng các cấp vinh danh những đóng góp và thành tích của Khoa, tiêu biểu như:

 • Huân chương Lao động hạng 3
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Giấy khen của Hiệu trưởng cho đơn vị có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015
 • Tập thể Lao động xuất sắc 16 năm liên tiếp

Định hướng phát triển

 • Tăng cường và mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế để phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 • Phát triển đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu trong lĩnh vực khoa học thông tin - thư viện và quản trị thông tin, sử dụng thành thạo ngoại ngữ và có khả năng xuất bản quốc tế.
 • Chú trọng đào tạo ngành thông tin - thư viện và quản trị thông tin trên nền tảng công nghệ.

Ban lãnh đạo khoa

 

 

Các bộ môn trực thuộc

 • Bộ môn Thông tin - Tư liệu

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Trần Thị Quý

          Email: tranthiquy.1057@gmail.com

          Phó trưởng bộ mônThS. Trần Thị Thanh Vân

          Email: vanttt@vnu.edu.vn

 • Bộ môn Thư viện - Thư mục 

          Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Huy Chương

          Email: chuongnh11@gmail.com

          Phó trưởng bộ môn: TS. Bùi Thanh Thuỷ

          Email: buithanhthuy@gmail.com

 • Bộ môn Tin học cơ sở và ứng dụng 

          Trưởng bộ mônTS. Đỗ Văn Hùng

          Email:  dvhung@vnu.edu.vn

          Phó trưởng bộ mônThS. Vũ Thị Hồng Vân

          Email: vanvh01@yahoo.com

Đào tạo bậc đại học

 • Cử nhân Thông tin thư viện.
 • Cử nhân Quản lý thông tin.

Đào tạo bậc sau đại học

 • Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Thông tin - Thư viện.
 • Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Thông tin - Thư viện.

Các hình thức đào tạo khác

 • Chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm.
 • Chương trình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ.

Các lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu hệ thống lý thuyết căn bản của khoa học thông tin và khoa học thư viện.
 • Triển khai nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực liên quan đến thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối và tổ chức các dịch vụ thông tin.
 • Nghiên cứu, đề xuất chính sách liên quan đến chính sách thông tin quốc gia và chính sách dành cho ngành thông tin - thư viện.
 • Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào quản trị thông tin và thư viện.
 • Ứng dụng quản trị thông tin vào hệ thống thông tin doanh nghiệp.

Hội thảo khoa học

 • Hội thảo quốc tế: tập trung những vấn đề mang tính toàn cầu, sự hội nhập của Việt Nam với thế giới trong lĩnh vực thông tin - thư viện và quản trị thông tin
 • Hội thảo quốc gia: chú trọng đến các vấn đề có sự ảnh hưởng đến chính sách, định hướng và chiến lược phát triển chung, có tính liên ngành.
 • Hội thảo ngành và các tọa đàm chuyên môn sâu: chú trọng đến từng chuyên môn sâu, đánh giá chuyên gia về một lĩnh vực cụ thể của ngành thông tin - thư viện và quản trị thông tin

Các lĩnh vực nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam

 • Phát triển năng lực thông tin cho mỗi cá nhân, tăng cường năng lực tự học suốt đời.
 • Quyền tiếp cận thông tin và bất bình đẳng trong truy cập thông tin.
 • Truy cập mở, tài nguyên giáo dục mở, xuất bản mở và giáo dục mở.
 • Quản trị thông tin trong doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu về nguồn nhân lực và những năng lực cần có cho cán bộ thư viện và chuyên gia thông tin.

Tư vấn khoa học và công nghệ

Là đơn vị có kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp trong lĩnh vực thông tin và thư viện cho các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước, bao gồm:

 • Tư vấn ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thông tin và thư viện.
 • Tư vấn các dự án hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thư viện.
 • Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị thông tin và tổ chức thư viện hiện đại.
 • Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, điều tra khảo sát và đánh giá trong lĩnh vực thông tin và thư viện.
 • Cung cấp dịch vụ về thông tin như xử lý thông tin/tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu.
 • Tư vấn xây dựng các sản phẩm, dịch vụ thư viện hiện đại và phục vụ người dùng tin.
 • Dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp: các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn liên quan đến nghiệp vụ thông tin - thư viện.
 • Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong bối cảnh hội nhập và quốc tế hóa, hoạt động hợp tác được Khoa tập trung thúc đẩy, trong đó tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, đồng thời mở rộng hợp tác với các cá nhân, tổ chức và chính phủ trên thế giới.

Nội dung hợp tác

 • Hợp tác trong đào tạo và trao đổi chuyên gia
 • Hợp tác trong nghiên cứu khoa học và triển khai khoa học công nghệ
 • Đơn vị đầu mối triển khai các hướng nghiên cứu ứng dụng mới tại Việt Nam
 • Hội thảo và tọa đàm khoa học quốc tế

Các dự án hợp tác tiêu biểu

 • Dự án nâng cao năng lực của người trẻ về quyền tiếp cận thông tin. Dự án phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW). Nhà tài trợ: Chính phủ Canada
 • Dự án nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. Nhà tài trợ: Chính phủ Úc
 • Dự án thúc đẩy phát triển tài nguyên giáo dục mở tại Việt Nam hướng tới việc chia sẻ tri thức khoa học miễn phí và truy cập mở đến các nguồn tài nguyên này. Dự án phối hợp với các hội nghề nghiệp, các cơ quan chính phủ, các thư viện và các trường đại học. Nhà tài trợ: Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO)
 • Dự án LÊN - xây dựng thư viện cho các vùng khó khăn tại Việt Nam. Hợp tác với các cá nhân và tổ chức.

Các đối tác

 • Các trường đại học hàng đầu trên thế giới về đào tạo ngành thông tin - thư viện và quản trị thông tin: Victoria University of Wellington (New Zealand), South of Australia University (Úc), Queensland University of Technology (Úc), Simmons College (Mỹ)…
 • Các tổ chức quốc tế: IFLA, UNESCO, Open Development Mekong, wikiHow, Land Portal…
 • Các cơ quan chính phủ: Đại sứ quán Canada, Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ quán Úc…
 • Các công ty công nghệ: Bảo Ninh, IDT, D&L, Nam Hoàng, CMC, Hiện đại, Icando…
 • Các hội nghề nghiệp: Hội Thư viện Việt Nam, Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Các liên hiệp thư viện.
 • Các thư viện và trung tâm thông tin trong cả nước.
 • Các khoa và trường đại học đào tạo cùng chuyên ngành.

Cán bộ cơ hữu

TT

Họ tên

Chức danh

Email

1

TS. Đỗ Văn Hùng

Giảng viên

dvhung@vnu.edu.vn

2

ThS. Trần Thị Thanh Vân

Giảng viên

 

vanttt@vnu.edu.vn

doamayxanh@gmai.com

3

ThS. Đồng Đức Hùng

Giảng viên

hungdd@vnu.edu.vn

dongduchung@yahoo.com

4

PGS.TS Trần Thị Quý

Giảng viên

tranthiquy.1057@gmail.com

5

TS. Nguyễn Huy Chương

Giảng viên

chuongnh11@gmail.com

chuongnh@vnu.edu.vn

6

ThS. Vũ Thị Hồng Vân

Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Tin học cơ sở và ứng dụng

vanvh01@yahoo.com

7

TS. Bùi Thanh Thuỷ

Giảng viên

buithanhthuy@gmail.com

8

TS. Nguyễn Thị Kim Dung

Giảng viên

kimdungtttv@gmail.com

9

PGS.TS Vũ Ngọc Loãn

Giảng viên

vungocloan52@yahoo.com.vn

10

ThS. Nguyễn Thị Trang Nhung

Giảng viên

trangnhung1803@gmail.com

11

ThS. Đặng Trần Long

Giảng viên

tranlong.hus@gmail.com

12

ThS. Trần Đức Hòa

Giảng viên, Trợ lý chính trị và công tác sinh viên

tranduchoa@gmail.com

13

ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

Giảng viên

kimlan1987@gmail.com

14

ThS. Trịnh Khánh Vân

Giảng viên

khanhvan_tk@yahoo.com.vn

15

CN. Nguyễn Long

Chuyên viên, Trợ lý đào tạo

longntv60@gmail.com

16

ThS. Đào Thị Uyên

Chuyên viên, thủ quỹ

uyensinh@gmail.com

17

ThS. Vũ Thị Vân Anh

Chuyên viên

anhussh@gmail.com

18

ThS. Bùi Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên, Trợ lý đào tạo

tuyetbuithianh89@gmail.com

19

CN. Nguyễn Xuân Minh

Chuyên viên

minhussh@gmail.com

 

Cán bộ kiêm nhiệm

TT

Họ tên

Cơ quan công tác

Email

1

TS. Nguyễn Thị Việt Bắc

Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

viet_bac@yahoo.com

2

TS. Vũ Dương Thuý Ngà

Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

ngavdt@yahoo.con.vn

 

3

PGS.TS Mai Hà

Bộ Khoa học và Công nghệ

maiha53@gmail.com

4

TS. Lê Xuân Định

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

lxdinh@vista.gov.vn

5

TS. Đặng Xuân Chế

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

dxche@vista.gov.vn

 

6

TS. Tạ Bá Hưng

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

bhung@vista.gov.vn

7

TS. Nguyễn Thu Thảo

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

nthuthao@gmail.com

8

ThS. Phan Huy Quế

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

phque@vista.gov.vn

9

ThS. Cao Minh Kiểm

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

caominhkiem@gmail.com

10

TS. Nguyễn Viết Nghĩa

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

nvnghia@vista.gov.vn

11

ThS. Nguyễn Thị Đào

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

daonguyenthi14@gmail.com

12

ThS. Tạ Thị Thịnh

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

 

13

TSKH. Nguyễn Thị Đông

Viện Khoa học Thống kê, Bộ Kế hoạch & Đầu tư

dongmui@gmail.com

14

PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN Quốc gia, Bộ KH&CN

hungcim@gmail.com

15

NCVC Vũ Văn Sơn

Hội Thông tin KH&CN Quốc gia

vansonvu172@gmail.com

16

CVCC Phạm Văn Vu

Hội Thông tin KH&CN Quốc gia

pvanvu_2004@yahoo.com

17

TS. Lê Văn Viết

Thư viện Quốc gia Việt Nam

lviet@nlv.gov.vn

18

TS. Chu Ngọc Lâm

Thư viện Hà Nội

cnlam1950@yahoo.com.vn

19

PGS.TS Đoàn Phan Tân

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

doanphantan@gmail.com

20

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Thanh

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

ntlanthanh.dhvh1954@gmail.com

21

PGS.TS Trần Thị Minh Nguyệt

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

tmnguyet@gmail.com

22

PGS.TS Vũ Văn Nhật

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

vuvannhatdhqghn@gmail.com

23

ThS. Trần Hữu Huỳnh

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

tranhuuhuynh@gmail.com

24

PGS.TS Trần Văn Hải

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

tranhailinhvn@yahoo.com

25

TS. Nghiêm Xuân Huy

Viện Đảm bảo chất lượng,  ĐHQGHN

nghiemhuy@gmail.com

26

TS. Nguyễn Thị Huệ

Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

huetpham@gmail.com

27

ThS. Nguyễn Văn Nghĩa

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

nguyennghia86nt@gmail.com

28

TS. Nguyễn Hoàng Sơn

Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN

son.nh@vnu.edu.vn

29

ThS. Nguyễn Thị Phượng

Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN

phuongbs@gmail.com

30

ThS. Phạm Tiến Toàn

Đại học Quốc gia Hà Nội

toanpt29@gmail.com

31

ThS. Nguyễn Văn Hành

Trung tâm TT-TV, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

hanhnv72@gmail.com

32

ThS. Vũ Đức Thông

Cao đẳng Sư phạm Trung ương

thongvduc@gmail.com

33

ThS. Nguyễn Danh Hưng

Cao đẳng Sư phạm Trung ương

nghung83bn@gmail.com

34

TS. Nguyễn Hồng Sinh

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM

nhs1601@yahoo.com

35

TS. Bùi Loan Thuỳ

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM

thuybun@yahoo.com; thuybun@gmail.com

36

TS. Ninh Thị Kim Thoa

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM

ninh.thoa@gmail.com

37

TS. Nguyễn Thị Thư

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

thu_nguyenthi@gmail.com

38

ThS. Hoàng Thị Thu Hương

Trường Đại học FPT

huonghtt@fpt.edu.vn

39

Dương Đình Hòa

Giám đốc Công ty IDT

dinhhoa@idtvietnam.vn

40

Lê Trung Nghĩa

Chuyên gia tư vấn cao cấp của Bộ KH&CN

letrungnghia.foss@gmail.com

41

Nguyễn Phan Huy Khôi

Tổng Giám đốc Công ty Bảo Ninh

khoinguyen@baoninh.vn

 

Trong nhiều năm liên tiếp, Liên chi đoàn - Liên chi hội Khoa Thông tin - Thư viện luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường. Khoa tự hào vì mỗi năm đều đăng cai từ 1 đến 2 hoạt động cấp trường, các hoạt động đều mang đậm màu sắc riêng, gắn với thế mạnh trong công tác chuyên môn của Khoa và mang lại những giá trị thiết thực cho sinh viên như:

* Hội sách Nhân văn (USSH Book Festival): nơi tình yêu với sách, với việc đọc, với tri thức được lan tỏa. Ở Hội sách Nhân văn, các bạn sinh viên được trải nghiệm nhiều mô hình thú vị liên quan đến sách và việc đọc như hội chợ sách, tuần lễ chiếu phim chuyển thể từ sách, cà phê sách. Bên cạnh đó, mỗi người yêu sách còn được trực tiếp tham gia vào các cuộc thi như thiết kế video, poster, thuyết trình giới thiệu sách và bán sách.

* Cuộc thi kỹ năng tin học Nhân văn (USSH IT Championship): sân chơi sôi động và hấp dẫn bậc nhất Nhân văn dành cho các tín đồ công nghệ. Cuộc thi giúp khám phá các gương mặt tài năng, với những kỹ năng tin học hết sức cần thiết trong cuộc sống như tìm kiếm thông tin, soạn thảo văn bản, quản lý bảng tính hay thiết kế trình chiếu. Hơn thế nữa, cuộc thi còn giúp các bạn sinh viên trở nên tự tin hơn trong việc sử dụng máy tính, cung cấp nhiều mẹo công nghệ độc đáo và thú vị.

* Cây sách Nhân văn: là hoạt động quyên góp tài liệu để xây dựng một tủ sách dùng chung và chia sẻ. Thông qua “Cây sách”, Khoa đã khởi xướng mô hình “cho và nhận” với tinh thần mỗi cá nhân đóng góp ít nhất một quyển sách vào “Cây” và cũng có thể mang đi một quyển khác. Sách báo nhờ vậy được luân chuyển đến tay những người cần, từ đó góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và tinh thần chia sẻ trong toàn trường.

* Thư viện tình nguyện LÊN: dự án mang tri thức và tình yêu sách tới các trường học vùng cao. Thầy và trò Khoa đã cùng quyên góp và xử lý sách theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện, đóng gói và trực tiếp vận chuyển lên các trường học vùng cao. Không chỉ tặng sách, trong mỗi chuyến đi đoàn còn tổ chức thi giới thiệu sách và các hoạt động tập thể, giao lưu với thầy cô giáo cùng học sinh nhà trường. Trong 3 năm từ 2014 đến 2016 Thư viện tình nguyện LÊN đã đến với những miền xa của Tổ quốc: Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái. Hoạt động ý nghĩa này của Khoa đã vinh dự được nhận “Giải thưởng Vừ A Dính” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng năm 2017.

Tầng 4, nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38583903

Email: flis@vnu.edu.vn

Website: http://flis.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/flis.ussh.vnu

 

·