Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt là một trong những khoa có truyền thống lâu đời của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, có uy tín hàng đầu trong toàn quốc trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực ngành Việt Nam học.

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đam mê nghiên cứu về tiếng Việt và Việt Nam học, góp phần đẩy mạnh giao lưu và quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Lịch sử hình thành

 • Năm 1956, Tổ Việt ngữ trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập với chức năng nhiệm vụ là đào tạo tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho các học viên nước ngoài đến học theo hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và các nước.
 • Năm 1968, Khoa Tiếng Việt, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, được thành lập trên cơ sở là Tổ Việt ngữ, khẳng định vị trí, tầm quan trọng của việc đào tạo tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.
 • Năm 1995, Khoa Tiếng Việt được đổi tên thành Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài.
 • Năm 1999, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí quyết định số 826/QĐ-BGD&ĐT-ĐH, cho phép Khoa đào tạo hệ cử nhân ngành tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho học viên nước ngoài. Một lần nữa, hệ đào tạo của Khoa được mở rộng.
 • Năm 2008, Đại học Quốc gia Hà Nội đã kí quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Việt Nam học của Khoa gồm 2 chuyên ngành: Việt Nam học cho người Việt Nam và Việt Nam học cho người nước ngoài.
 • Năm 2008: Đại học Quốc gia Hà Nội đã kí quyết định đổi tên Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài thành Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

Thành tựu tiêu biểu

Trong lịch sử 50 năm qua, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt đã đào tạo khoảng 9000 lượt sinh viên, thực tập sinh nước ngoài. 15 người trong số này sau đó đã trở thành Đại sứ tại Việt Nam như  Đại sứ Trung Quốc, Cu ba, Rumania, Mông Cổ, Palestin, Anh, Pháp... Khoa cũng thường xuyên cử các giảng viên đi giảng dạy và nghiên cứu trao đổi tại các trường đại học và viện nghiên cứu thuộc hàng chục nước ở tất cả các châu lục trên thế giới.

Trong 8 năm tuyển sinh gần đây (2010-2017), điểm đầu vào của sinh viên ngành Việt Nam học luôn thuộc nhóm cao nhất Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. Sở dĩ có được thế mạnh đó là nhờ Khoa đã có nhiều đổi mới trong đào tạo ngành Việt Nam học, một ngành vừa có tính nghiên cứu sâu vừa có tính ứng dụng cao.

Từ khi được trao nhiệm vụ đào tạo hệ cử nhân ngành Việt Nam học, Khoa đã đào tạo được 4 khóa cử nhân Việt Nam học cho sinh viên trong nước và quốc tế, đã cấp bằng cử nhân Việt Nam học cho 210 sinh viên Việt Nam. Khoảng 98% sinh viên tốt nghiệp của Khoa có việc làm.

Định hướng phát triển

 • Mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học theo định hướng tiếp cận liên ngành và nghiên cứu khu vực học.
 • Củng cố và hiện đại hoá những lĩnh vực truyền thống.
 • Tăng cường các hoạt động có tính quốc tế hoá, từ liên kết hợp tác quốc tế đến công bố quốc tế.
 • Xây dựng một số chuyên ngành mới theo hướng một đơn vị đa ngành vừa nghiên cứu vừa đào tạo.

Ban lãnh đạo khoa

Các bộ môn trực thuộc

 • Bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp dạy tiếng

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Vũ Văn Thi

          Email: vuvanthi@yahoo.com

 • Bộ môn Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam

Đào tạo bậc đại học

 • Cử nhân ngành Việt Nam học cho người Việt Nam và người nước ngoài.
 • Đào tạo Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho sinh viên nước ngoài theo Hiệp định được ký kết giữa chính phủ Việt Nam với các nước.
 • Đào tạo Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài trong các chương trình liên kết quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Đào tạo bậc sau đại học

 • Thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học cho người Việt Nam và người nước ngoài.

Đào tạo ngắn hạn

 • Đào tạo Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho các đối tượng sinh viên, học viên nước ngoài hệ ngắn hạn.
 • Đào tạo Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài cho giáo viên trong nước và quốc tế.

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu Việt Nam học theo hướng tiếp cận liên ngành và khu vực học.
 • Nội dung và phương pháp giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt cho người Việt Nam và người nước ngoài.
 • Tiếng Việt trong sự biến đổi và phát triển.
 • Đổi mới phương pháp giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt.

Đề tài, dự án tiêu biểu

Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện

 • Đề tài NCKH cấp Đại học Quốc gia Hà Nội: Phân bố, xử lý phù hợp hệ thống ngữ pháp trong thiết kế xây dựng giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài do PGS.TS Vũ Văn Thi chủ trì, nghiệm thu năm 2016.
 • Đề tài NCKH cấp Đại học Quốc gia Hà Nội: Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá trình độ tiếng Việt của học viên quốc tế, mã số QG.TĐ.13.17 do GS.TS Vũ Đức Nghiệu chủ trì và 8 thành viên trong Khoa thực hiện, nghiệm thu năm 2014.
 • Đề tài NCKH cấp Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công cụ đánh giá năng lực tiếng Việt (VIETEST) của người nước ngoài, mã số QG.TĐ.14.64 do PGS.TS Nguyễn Thiện Nam chủ trì, nghiệm thu 2016.

Các đề tài nghiên cứu đang thực hiện

 • Xây dựng “Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài”, theo thông tư 17/2015/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 1/9/2015.
 • Xây dựng “Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài”, theo Quyết định số Bộ GD&ĐT ban hành ngày 21/6/2016.
 • Tham gia xây dựng đề án “Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài” được TTCP ký quyết định ngày 12/7/2016 (thời gian thực hiện đề án: 2016-2020).
 • Đề án "Tiếng Việt trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài" của Chính phủ đang trong giai đoạn chuẩn bị và Khoa Việt Nam học và tiếng Việt là đơn vị chủ trì về mặt chuyên môn.
 • Đề án tổng thể nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài của Chính phủ do Khoa chủ trì về mặt chuyên môn.
 • Đề tài Việt Nam qua cách nhìn của người phương Tây thế kỷ XVI-XVIII.

Các dự án hợp tác tiêu biểu

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt có truyền thống phát triển mạnh về hợp tác quốc tế. Ngoài các đối tác truyền thống có thâm niên hàng chục năm, trong những năm qua, Khoa không ngừng mở rộng liên kết với nhiều trường đại học và trung tâm nghiên cứu trên thế giới. Thành công trong hợp tác quốc tế mở ra nhiều cơ hội làm việc và học tập cho giảng viên và sinh viên của Khoa.

Một số chương trình hợp tác tiêu biểu:

 • Chương trình đào tạo liên kết Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 3+1 với Đại học Chungwoon (Hàn Quốc).
 • Chương trình đào tạo liên kết Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 3+1 với Đại học Showa (Nhật Bản).
 • Chương trình đào tạo ngắn hạn Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho sinh viên Đại học ngoại ngữ Hankuk (Hàn Quốc).
 • Chương trình đào tạo ngắn hạn Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho sinh viên Đại học ngoại ngữ Tokyo (Nhật Bản).
 • Chương trình ngắn hạn Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho học viên công ty Kepko (Hàn Quốc).
 • Chương trình ngắn hạn Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho sinh viên Đại học Daitobunka (Nhật Bản).

Các đối tác

 • Các đối tác truyền thống: Đại học Paris 7 (Pháp); Đại học Osaka, Đại học Ngoại ngữ Tokyo (Nhật Bản), Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Đại học Ngoại ngữ Pusan, Đại học Chungwoon (Hàn Quốc), Đại học UCLA, Đại học Harvard, Đại học Washinton, Đại học Yale…(Mỹ). Đại học Silpakorn (Thái Lan); Đại học Thành Công, Đại học Cao Hùng, Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo (Đài Loan); Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Bắc Kinh, Đại học Dân tộc Vân Nam, Đại học Ngoại ngữ - Ngoại thương Quảng Đông (Trung Quốc); Học viện Á - Phi và một số trường đại học của các nước thuộc Liên Xô (cũ).
 • Các đối tác khác: Ngoài ra, Khoa còn có liên kết tốt với nhiều tổ chức và công ty nước ngoài trong việc đào tạo, như: công ty Mitsui, công ty Mitsubishi, công ty Itochu, Hội hữu nghị Nhật - Việt (JACC) (Nhật Bản), Ngân hàng Kookmin Bank, công ty Samsung, công ty Hyundai, công ty Kepko (Hàn Quốc)…

TT

Họ tên

Email

1

TS. Đặng Thị Vân Chi

vanchi.dang106@gmail.com

2

ThS. Phạm Thuỳ Chi

thuychi30bk@yahoo.com.vn

3

TS. Nguyễn Minh Chính

nguyenminhchinh_vn@yahoo.com

4

TS. Trần Nhật Chính

trannhatchinh@yahoo.com

5

TS. Bùi Duy Dương

buiduyduongvsl@gmail.com

6

TS. Đặng Hoàng Giang

hoanggianghighlands@gmail.com

7

TS. Nguyễn Thuý Hằng

nguyenthuyhang.nv@gmail.com

8

PGS.TS Nguyễn Chí Hòa

nguyenchihoaktv2003@yahoo.com

9

ThS. Đào Văn Hùng

daohung58@gmail.com

10

TS. Nguyễn Việt Hương

vhuongktv2005@yahoo.com

11

ThS. Vũ Lan Hương

tvtiengviet@gmail.com

12

ThS. Lê Nguyễn Lê

lenguyenphuongle@gmail.com

13

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

namtiengviet@gmail.com

14

ThS. Nguyễn Thị Bích Nga

ngatiengviet@hotmail.com

15

TS. Nguyễn Hồng Ngọc

hoatrangvan@gmail.com

16

PGS.TS Nguyễn Thị Nguyệt

ntnguyet1958@gmail.com.vn

17

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

phucktv@yahoo.com

18

TS. Nguyễn Trường Sơn

nguyentruongson.tssh@gmail.com

19

TS. Lê Thị Thanh Tâm

letam.75211@gmail.com

20

PGS.TS Vũ Văn Thi

vuvanthi@yahoo.com

21

ThS. Trần Thị Thư

t2thu8888@gmail.com

22

ThS. Nguyễn Thu Trang

thutrang041980@gmail.com

23

TS. Phạm Phú Tỵ

typhamphu@yahoo.com

24

TS. Nguyễn Thị Vân

nghaivan@hotmail.com

25

ThS. Vũ Thị Xuyến

xuyenvu52ls@gmail.com

26

Hoàng Thị Lệ Thuý

lethuyxhnv@yahoo.com

27

ThS. Phạm Thị Hương Giang

cloudwhite1985@gmail.com

28

ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh

vsl@ussh.edu.vn

29

ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

huyenvan86@gmail.com

30

Phạm Văn Luyện

luyenpv86@gmail.com

 

 

 

Hoạt động chuyên môn

 • Nghiên cứu khoa học là một hoạt động chuyên môn quan trọng hàng năm của sinh viên. Trong 7 lần tổ chức HNKHSV vừa qua có tổng công 138 báo cáo khoa học sinh viên. Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 7 năm học 2016-2017 được tổ chức ngày 07/04/2017 có sinh viên của cả bốn khóa K61, K60, K59, K58 tham gia với 17 báo cáo. Đây là năm đầu tiên hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa được tổ chức theo định hướng mới của nhà trường – đề cao làm việc nhóm, tập trung vào ý tưởng và chất lượng nghiên cứu. Định hướng này đã được sinh viên trong Khoa tiếp nhận và được thể hiện rõ qua cơ cấu tác giả của các báo cáo nghiên cứu. Các báo cáo năm học 2016-2017 thể hiện rõ nhiều ưu điểm về cách lựa chọn chủ đề nghiên cứu, về phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, về kết quả nghiên cứu lẫn cách trình bày kết quả nghiên cứu.
 • Câu lạc bộ Sứ giả văn hóa của Khoa thành lập đầu năm 2017 đã xây dựng một hoạt động thường niên mang tính chuyên môn sâu sắc cho không chỉ sinh viên nước ngoài mà cả sinh viên Việt Nam: tổ chức các cuộc thi viết tiếng Việt với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Cuộc thi viết tiếng Việt “Cây bút VSL cho sinh viên Việt Nam và “Thư Việt Nam cho sinh viên Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt được tổ chức tháng 4/2017 với 27 bài viết của sinh viên Việt Nam và 15 bài viết của sinh viên nước ngoài đạt kết quả tốt và có tiếng vang lớn.

Hoạt động ngoại khoá

 • Các chuyến học tập dã ngoại kết hợp tham quan thực tế cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài theo chương trình đào tạo hàng năm. Năm học 2016-2017, sinh viên Việt Nam đi thực tập thực tế tại Huế-Đà Nẵng-Hội An; sinh viên nước ngoài đi thực thập thực tế tại Hà Giang.
 • Ngày hội văn hoá quốc tế: Được Khoa tổ chức hàng năm vào cuối năm dương lịch, vừa là Lễ đón chào năm mới vừa là Lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế với sự tham gia của sinh viên toàn Khoa và sinh viên nước ngoài trong khu vực.

Ngày 16/12/2016, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt tổ chức Ngày hội văn hóa quốc tế và Lễ chúc mừng năm mới 2017 cho sinh viên Việt Nam và quốc tế đang học tập tại Khoa. Sự kiện này thực sự để lại những dư âm khó quên cho những người tham dự.

Lễ hội được khai màn vào giữa buổi sáng bằng một cuộc trưng bày Photovoice (kể chuyện bằng hình ảnh) nhằm giới thiệu những trải nghiệm Việt Nam của sinh viên Quốc tế. Thông qua các bức ảnh tự chụp, các nhiếp ảnh gia không chuyên đã biểu đạt những chiều cạnh đa dạng của đời sống Hà Nội và các địa danh nổi tiếng như Sa Pa (Lào Cai), Tràng An (Ninh Bình), Mũi Né (Phan Thiết). Điều thú vị là họ đã giải thích nội dung, ý nghĩa của các bức ảnh bằng tiếng Việt - thứ ngôn ngữ mà họ đã và đang được dạy bởi các thầy, cô giáo ở VSL.

Trong khi mọi người tập trung xem triển lãm thì sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam trang trí cổng chính của Khoa, các gian trại và chuẩn bị các khâu cuối cùng cho các trò vui sẽ diễn ra trong buổi chiều. Bên cạnh các trại “độc lập” của sinh viên Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bun Ga Ri, CuBa, Nga, còn có các trại hỗn hợp, chẳng hạn, trại chung của sinh viên Lào, Mông Cổ, Đức, Pháp, Hung ga ri…

Đầu buổi chiều, các nhóm sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đang tập trung chơi các trò chơi dân gian Việt Nam. Nửa sau buổi chiều là thời gian dành cho các hoạt động ẩm thực. Lúc này, các gian trại của sinh viên Việt Nam và quốc tế đã hoàn tất việc bếp núc và bắt đầu bán các món ăn truyền thống.

Trong số cựu sinh viên trở về thăm Khoa, nổi bật 3 vị đại sứ quán: ngài Valeriu – Đại sứ Rumani tại Việt Nam là cựu sinh viên khóa 1972-1976; ngài Saadi Salama – Đại sứ Palestine tại Việt Nam là cựu sinh viên khóa 1980-1984, ngài Andrew Holt – Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Anh tại Việt Nam là cựu sinh viên khóa 2013. Ngoài ra, về dự có ông Justin Jorden – chuyên gia tư vấn của tòa án Melbourne (Úc) là cựu sinh viên khóa 1986-1987.

 • Câu lạc bộ Sứ giả văn hoá (từ năm 2017): Tổ chức các sự kiện giao lưu, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, ca nhạc nhằm kết nối sinh viên các nước trong Khoa và trong Trường ĐHKHXHNV, ĐHQG.

Với mong muốn trao cơ hội cho “các bạn sinh viên quốc tế khám phá những khả năng biểu đạt đầy tinh tế, quyến rũ, đa dạng của tiếng Việt và chia sẻ những cách nhìn, những trải nghiệm độc đáo về Việt Nam; từ đó, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trên thế giới”cuộc thi Thư Việt Nam, với chủ đề  “Việt Nam trong mắt tôi” do khoa Việt Nam học tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, nhiệt thành của các bạn sinh viên quốc tế.

Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 15 bài viết dự thi chính thức của sinh viên đến từ nhiều đất nước khác nhau: Từ những nước láng giếng gần gũi như Thái Lan, Trung Quốc đến những đất nước xa xôi ở châu Âu như Pháp, Đức, Ucraina hay đến từ nước Mỹ, cách Việt Nam cả một nửa vòng trái đất.

Trụ sở 1

Nhà B7 Bis, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38694323

Trụ sở 2

Phòng 405, 406, 407, Nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: vsl@ussh.edu.vn

Website: www.vsl.edu.vn

Lớp học tại Khoa Tiếng Việt những năm 1970 

 

Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Việt Nam học và tiếng Việt với các nguyên Trưởng khoa (11/2013)

 

Các đại sứ các nước tại Việt Nam tại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (11/2013)

 

Sinh viên đa quốc tịch học tập và nghiên cứu tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

 

Thầy trò Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt hưởng ứng phong trào làm sạch cảnh quan môi trường tại hồ Hoàn Kiếm