Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) là một trong hai cơ sở đào tạo và nghiên cứu báo chí truyền thông hàng đầu ở Việt Nam.

Hơn một phần tư thế kỷ đã qua kể từ sự kiện lần đầu lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu báo chí được đặt trong một trường đại học hàng đầu về các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam. Đến nay, sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, Viện Báo chí và Truyền thông đã từng bước khẳng định vị thế trong đào tạo nguồn nhân lực báo chí nước nhà.

Học tập và làm việc trong môi trường đào tạo và nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu ở Việt Nam, sinh viên của Viện được tiếp cận và truyền thụ những kiến thức cơ bản, nền tảng và sâu sắc những phông nền kiến thức quan trọng, giúp các nhà báo tương lai có sự hiểu biết xã hội toàn diện cùng với kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu. Đây cũng là cơ sở đào tạo báo chí truyền thông có hệ thống trang thiết bị phục vụ đào tạo hiện đại, đồng bộ nhất ở Việt Nam hiện nay.

Từ nơi đây, hàng ngàn sinh viên và học viên sau đại học, nghiên cứu sinh đã ra trường, gia nhập cộng đồng báo chí truyền thông cả nước và có nhiều đóng góp đáng ghi nhận.

Hiện nay, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đào tạo 2 ngành học: Báo chí và Quan hệ công chúng; 3 bậc học ngành Báo chí từ cử nhân, thạc sỹ đến tiến sỹ. Viện cũng là một trong những cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên ở Việt Nam phối hợp với Đại học Stirling (Vương quốc Anh) tổ chức liên kết đào tạo Thạc sỹ ngành Quản trị truyền thông do Đại học Stirling cấp bằng, là cơ sở đầu tiên đào tạo chương trình Thạc sỹ Báo chí định hướng nghiên cứu (từ 1997) và Thạc sĩ Báo chí định hướng ứng dụng (từ 2017) và trong tương lai gần sẽ tiếp tục phát triển các chương trình Thạc sĩ Truyền thông Doanh nghiệp, Thạc sĩ Quản trị và Kinh doanh Báo chí Truyền thông….

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông cũng là một trong những trung tâm nghiên cứu báo chí truyền thông hàng đầu của cả nước với các công trình khoa học cấp Quốc gia, cấp Bộ - Ngành, là một trong những đầu mối lớn trong giao lưu quốc tế về nghiên cứu và đào tạo báo chí truyền thông với nhiều cơ quan tổ chức báo chí nước ngoài.

Lịch sử hình thành

 • Năm 1990: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành Báo chí và thành lập Khoa Báo chí tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • Năm 1991: Ngày 12/10/1991, khai giảng khóa học đầu tiên ngành Báo chí, tại giảng đường 19 Lê Thánh Tông với 160 sinh viên.
 • Năm 1997: Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo Cao học ngành Báo chí cho Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), tuyển sinh khóa đầu tiên năm 1997.
 • Năm 2005: Đại học Quốc gia Hà Nội giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sỹ cho Khoa Báo chí, tuyển sinh khóa đầu năm 2007.
 • Năm 2008: Đổi tên Khoa Báo chí thành Khoa Báo chí và Truyền thông.
 • Năm 2012: Đại học Quốc gia Hà Nội giao nhiệm vụ đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ đại học tại Trường ĐHKHXH&NV. Khoa Báo chí và Truyền thông là đơn vị cấp khoa duy nhất ở Việt Nam hiện nay đào tạo cả 2 ngành: Báo chí và Quan hệ công chúng.
 • Năm 2014: Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép thực hiện chương trình liên kết quốc tế với đại học Stirling (Vương quốc Anh) đào tạo cấp bằng Thạc sỹ khoa học Quản trị truyền thông tại Trường ĐHKHXH&NV.
 • Năm 2017: Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ Báo chí theo định hướng ứng dụng và giao nhiệm vụ đào tạo cho Trường ĐHKHXH&NV. Đây là chương trình Thạc sỹ Báo chí định hướng ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam.
 • Năm 2018: Ngày 18/7/2018, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông được thành lập, trên cơ sở tích hợp các nguồn lực của Khoa Báo chí và Truyền thông và Trung tâm nghiệp vụ Báo chí – Truyền thông (CMP)

Sứ mệnh: Phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Báo chí - Truyền thông, đáp ứng nhu cầu cao của một xã hội thông tin trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tầm nhìn: Nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và từng bước hội nhập quốc tế. Phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Báo chí - Truyền thông, đáp ứng nhu cầu cao của một xã hội thông tin trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Các thành tựu tiêu biểu

Từ 1990 đến nay, Viện đã đào tạo hơn 10.000 cử nhân hệ chính quy và phi chính quy, hơn 700 thạc sỹ và tiến sỹ, phục vụ hiệu quả cho nền báo chí và ngành công nghiệp truyền thông Việt Nam.

Số lượng sinh viên của Viện có việc làm sau khi tốt nghiệp một năm luôn đạt tỷ lệ hơn 80%. Hơn 100 cựu sinh viên của Viện đạt giải báo chí quốc gia và giải báo chí của các ngành, các cấp. Nhiều cựu sinh viên của Viện đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Triển khai thành công nhiều chương trình nghiên cứu, nhiều đề tài khoa học cấp Quốc gia, Bộ, Ngành. Tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc tế, triển khai nhiều dự án hợp tác trọng điểm.

28 năm xây dựng và phát triển, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã đạt được nhiều thành tích:

 • Huân chương Lao động Hạng Ba (2015).
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2005).
 • Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2000, 2005, 2010, 2013, 2015).
 • Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương (năm 2015).
 • Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam (năm 2015, 2017).

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông sẽ tiếp tục phát huy nội lực và sức mạnh tập thể, tập thể cán bộ, giảng viên của Viện không ngừng phấn đấu xây dựng phát triển về chiều sâu, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ cán bộ trình độ cao, hoàn thiện hệ thống giáo trình, chương trình đào tạo, với tầm nhìn mới để tạo nên những thành công trong thời gian tới.

 

Các bộ môn trực thuộc

 • Bộ môn Báo chí
 • Bộ môn Truyền thông đa phương tiện
 • Bộ môn PR – Quảng cáo 
 • Bộ môn Quản trị Báo chí – Truyền thông

 Các Trung tâm trực thuộc

 • Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông
 • Trung tâm Tuyển sinh và Marketing

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông là đơn vị duy nhất ở Việt Nam đào tạo cả hai ngành học: Báo chí và Quan hệ Công chúng.

Chương trình đào tạo của Viện được thiết kế theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra, căn cứ theo yêu cầu xã hội để xây dựng các module học phần. Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên ở Việt Nam áp dụng mô hình đào tạo theo phương thức tín chỉ, tạo điều kiện cho người học chủ động tích lũy các học phần, chủ động tiến độ học tập và có khả năng ra trường sớm hơn.

Điểm khác biệt của Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông là trong quá trình học tập, sinh viên được trang bị toàn diện các kỹ năng, nghiệp vụ về các loại hình báo chí và truyền thông khác nhau (từ báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, PR, quảng cáo báo chí), tạo cơ hội rộng mở hơn cho sinh viên khi tốt nghiệp ra trường. Vì vậy, mô hình này được nhiều cơ sở đào tạo báo chí trong nước cùng áp dụng.

Lý thuyết đang được gắn kết nhiều hơn với thực hành là những điều kiện quan trọng để khoa trao đổi sinh viên và công nhận các tín chỉ đào tạo tác nghiệp với mạng lưới năm trường đào tạo báo chí lớn trong khu vực.

Đào tạo bậc đại học

 • Cử nhân Báo chí học.
 • Cử nhân Quan hệ công chúng.
 • Cử nhân Báo chí học Chất lượng cao (trong thời gian tới)

Đào tạo bậc Thạc sỹ

 • Thạc sĩ Báo chí định hướng nghiên cứu.
 • Thạc sĩ Báo chí định hướng ứng dụng.
 • Thạc sĩ Quản trị báo chí truyền thông.
 • Thạc sĩ Quản trị truyền thông (chương trình liên kết do Đại học Stirling, Vương quốc Anh cấp bằng).
 • Trong thời gian tới, sẽ phát triển chương trình Thạc sĩ Truyền thông doanh nghiệp, Thạc sĩ Quản trị và Kinh doanh Báo chí Truyền thông (phối hợp với Đại học Kinh tế, Đại học QGHN)

Đào tạo bậc Tiến sĩ

 • Tiến sĩ Báo chí học.

Các hình thức đào tạo khác

 • Đào tạo vừa làm vừa học cho người đã tốt nghiệp trung học.
 • Đào tạo văn bằng 2 dành cho những người đã có bằng tốt nghiệp đại học.
 • Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ về nghiệp vụ và kỹ năng báo chí, truyền thông cho các cá nhân, cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội.
 • Các khóa đào tạo chuyển đổi cho học viên theo yêu cầu.

Hệ thống trang thiết bị phục vụ đào tạo và liên kết với hoạt động thực tiễn

 • Viện được đầu tư cơ sở đào tạo báo chí truyền thông có hệ thống trang thiết bị phục vụ đào tạo hiện đại, đồng bộ, bám sát thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay.
 • Viện có sự liên kết với mạng lưới các cơ quan thông tấn, báo chí trên toàn quốc, tạo điều kiện giúp người học được trực tiếp tham gia vào môi trường báo chí truyền thông thực tiễn sôi động.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông còn là một trong những trung tâm nghiên cứu báo chí truyền thông hàng đầu của cả nước. Viện là trung tâm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu báo chí và truyền thông của Đại học KHXH & NV; biên soạn tài liệu, thông tin khoa học về lĩnh vực báo chí - truyền thông phục vụ đào tạo, tư vấn  cho các cơ quan Bộ - Ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội

Các hướng nghiên cứu trọng tâm

 • Nghiên cứu cơ bản về những vấn đề lý luận và thực tiễn của lĩnh vực báo chí - truyền thông trong nước và thế giới
 • Nghiên cứu chiến lược, góp phần cung cấp các luận cứ, cơ sở khoa học cho việc xây dựng, hoạch định các đường lối chính sách của Đảng, phát triển của nhà nước.
 • Các hướng nghiên cứu chuyên sâu: Văn hóa truyền thông đại chúng, Kinh tế báo chí truyền thông, Báo chí với vấn đề biển đảo, Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Truyền thông xã hội, Truyền thông mới (new media)…
 • Nghiên cứu trọng điểm và theo đặt hàng.

Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Nghiệm thu 12 đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN (đạt kết quả tốt và xuất sắc); 20 đề tài nghiên cứu cấp trường (đạt kết quả tốt và xuất sắc); 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước .
 • Đang triển khai 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp ĐHQG HN, 01 đề tài Quỹ châu Á và nhiều đề tài cấp trường cùng các đề tài khoa học phối hợp với các cơ quan bộ ngành trong nước.
 • Hơn 200 bài báo khoa học của cán bộ giảng viên được đăng tải trên các tạp chí khoa học, lý luận, chuyên ngành hoặc được báo cáo tại các hội thảo trong và ngoài nước.

Hội thảo khoa học

Nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế do Viện tổ chức trong 5 năm qua đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của hàng trăm nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài. Nhiều hội thảo gây được tiếng vang trong giới nghiên cứu, đồng thời đưa ra được nhiều khuyến nghị, giải pháp đóng góp cho các cơ quan hữu quan nhằm quản lý và thúc đẩy nâng cao chất lượng báo chí ở Việt Nam hiện nay:

 • “Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập”.
 • “Trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số”.
 • “Mô hình báo chí kinh tế Việt Nam và Đức”.
 • “Truyền thông xã hội, truyền thông cổ điển và dư luận xã hội”.
 • “Quản trị truyền thông và nhà cung cấp thông tin trong kỷ nguyên kỹ thuật số”.
 • “Vai trò, tác động của văn hóa truyền thông đại chúng đối với công chúng và xã hội VN trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”.
 • “Kỹ năng tác nghiệp cho các tờ báo ngành”.
 • “Thảo luận tham gia - Khi khán giả là một phần của chương trình truyền hình”.
 • “Những vấn đề luật định trong hoạt động QHCC”.

Giáo trình, sách chuyên khảo

Cán bộ giảng viên của Viện đã biên soạn hơn 23 giáo trình và 30 bài giảng chuyên ngành, gần 30 đầu sách chuyên khảo, biên dịch hơn 15 tài liệu về báo chí nước ngoài. Các cuốn sách xuất bản của khoa đã tạo dựng một cách hệ thống và bài bản các vấn đề căn cốt trong nghiên cứu và thực tiễn báo chí truyền thông ở Việt Nam hiện nay, phục vụ đắc lực cho việc đào tạo và nghiên cứu báo chí, ví dụ như Báo chí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn (9 tập), Thời gian và Nhân chứng (3 tập), Cơ sở lý luận báo chí truyền thông (tái bản 4 lần), Các thể loại thông tấnCác thể loại chính luậnCác thể loại chính luận nghệ thuậtNgôn ngữ báo chíMác - Ănghen - Lênin bàn về văn học và báo chíSự nghiệp văn học và báo chí của Hồ Chí Minh… Viện đã cung cấp gần 80% giáo trình, bài giảng, tài liệu chuyên ngành phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên, là tài liệu cơ bản của nhiều trung trung tâm đào tạo báo chí truyền thông tham khảo, sử dụng.

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông là một trong những đầu mối lớn trong giao lưu quốc tế về nghiên cứu và đào tạo báo chí truyền thông ở Việt Nam, với quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan tổ chức báo chí nước ngoài như Reuters (Anh), AFP (Pháp), nhiều cơ sở đào tạo báo chí hàng đầu trên thế giới như Đại học Nam California (Mỹ), Đại học City London, Đại học Stirling, Đại học Bournemouth (Vương quốc Anh),... các cơ quan tổ chức nước ngoài như Hội đồng Anh, Đại sứ quán Anh, Mỹ, Singapore, Viện Konrad Adenauer (CHLB Đức)….

Hàng chục lượt cán bộ được cử tham dự các khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn ở Anh, Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thụy Điển, Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc… Nhiều dự án hợp tác với nước ngoài được triển khai, tiêu biểu là Dự án "Trợ giúp phát triển trường đào tạo báo chí ở Việt Nam" (quỹ Hòa Bình SASAKAWA, Nhật Bản tài trợ), Dự án "Nghiên cứu lịch sử Việt Nam" (Quỹ Toyota tài trợ), Dự án "MediaPro - Xây dựng khung chương trình đào tạo báo chí theo chuẩn quốc tế" (Hội đồng Anh tài trợ), Dự án "Nâng cao năng lực nhà báo trẻ" (Đại sứ quán Mỹ tài trợ)….

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông hiện đang từng bước gia nhập mạng lưới 5 trường đại học đào tạo báo chí lớn trong khu vực và trong tương lai gần, 5 trường sẽ trao đổi sinh viên và công nhận các tín chỉ đào tạo tác nghiệp trong chương trình đào tạo cử nhân của nhau. Đây là một trong các bước đi để Khoa ngày một nâng cao chất lượng đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế.

Trong sự nâng tầm vị thế mới của Viện Đào tạo báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH và NV tạo điều kiện cho Viện phát triển các ứng dụng, tư vấn khoa học và triển khai các dịch vụ, mô hình hợp tác trong nước, quốc tế về lĩnh vực báo chí và truyền thông.

Học đi đôi với hành

Theo quan điểm xuyên suốt trong việc tổ chức đào tạo là “Đưa tòa soạn đến giảng đường và đưa giảng đường đến tòa soạn”, sinh viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông luôn có cơ hội chủ động trực tiếp sản xuất tin, bài để đăng tải trên các loại hình báo chí khác nhau của cơ quan báo chí như một phóng viên thực thụ. Sự kết nối rộng mở giữa Khoa với các cơ quan báo chí truyền thông nhằm tạo môi trường đào tạo báo chí theo hướng thực nghiệp, thực hành; giúp cho sinh viên không chỉ thường xuyên gặp gỡ và làm việc trực tiếp với các nhà báo, chuyên gia nổi tiếng mà còn được thực sự trải nghiệm trực tiếp trong môi trường truyền thông chuyên nghiệp. Ngoài cơ hội học tập và thực hành nâng cao nghiệp vụ, sinh viên luôn có cơ hội được thụ hưởng nhuận bút cho lao động sáng tạo của mình.   

Chính sách khuyến học

Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện sẽ có cơ hội nhận học bổng theo ngân sách của Trường và một số học bổng ngoài ngân sách do nhiều cơ quan báo chí và các nhà báo nổi tiếng trao tặng như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Pháp luật và Đời sống, Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, báo Pháp luật Việt Nam…

Hoạt động ngoại khóa

Bên cạnh học tập, sinh viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá, bổ trợ, giúp sinh viên phát triển toàn diện như: hoạt động sinh viên tình nguyện, tư vấn việc làm Tour de Job, chương trình hiến máu nhân đạo, hội thi Tiếng hát sinh viên…

Sinh viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông có cơ hội tham gia các CLB như các câu lạc bộ Đọc sách, Võ Vovinam, Mãi mãi tuổi 20, Bảo vệ môi trường...

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã quy tụ được đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết, nhiệt tình; trong đó, nhiều thầy giáo, cô giáo là những nhà khoa học lớn, có tên tuổi, uy tín. Kiến thức hàn lâm và kinh nghiệm nghề nghiệp của các GS, TS thời kỳ đầu đã đặt nền móng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển, giúp khoa nhanh chóng lớn mạnh và sớm khẳng định vị thế của mình. Nối tiếp truyền thống, đội ngũ giảng viên của Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông hiện nay phần lớn là những cán bộ trẻ tuổi, năng động và đầy nhiệt huyết với 100% số giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó 29% số cán bộ giảng dạy của khoa là PGS, 53% đạt học vị TS. Nhiều cán bộ được đào tạo bài bản chuyên nghiệp ở Nga, Anh, Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc,... và là các chuyên gia uy tín trong giới học thuật, nghiên cứu báo chí truyền thông nước nhà. Các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm báo, từng đoạt các giải báo chí và trực tiếp tác nghiệp, tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Bên cạnh đội ngũ cán bộ cơ hữu, khoa còn có hơn 50 giảng viên kiêm nhiệm, mời giảng là những chuyên gia về báo chí, quản lý báo chí, và nhiều nhà báo uy tín, giàu kinh nghiệm. 

Bộ môn Báo chí

 • PGS.TS Đặng Thị Thu Hương
 • PGS. TS. Dương Xuân Sơn
 • PGS.TS. Bùi Chí Trung
 • TS. Nguyễn Thu Giang
 • ThS. Vũ Trà My
 • ThS. Phan Văn Kiền
 • ThS. Nguyễn Minh
 • TS. Tạ Bích Loan (kiêm nhiệm)

Bộ môn Truyền thông đa phương tiện

 • TS. Đỗ Anh Đức
 • TS. Nguyễn Sơn Minh
 • TS. Trần Duy
 • TS. Phạm Thị Lan
 • ThS. Hoàng Thị Thu Hà

Bộ môn PR – Quảng cáo 

 • PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • TS. Nguyễn Thị Dịu
 • ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Bộ môn Quản trị Báo chí - Truyền thông

 • PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ (kiêm nhiệm)
 •  PGS. TS. Vũ Quang Hào  
 • TS. Phạm Hải Chung
 •  TS. Nguyễn Cẩm Ngọc  

Trung tâm nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông

 • PGS.TS Bùi Chí Trung
 • ThS. Nguyễn Đình Hậu
 • CN. Trần Xuân Song

Trung tâm Tuyển sinh và Marketing

 • ThS. Lê Thu Hà
 • ThS. Nguyễn Thị Hằng
 • CN. Nguyễn Thị Thuận
 • CN. Trịnh Thị Thu Hương
 • CN. Trương Diệp Vân

 

(Ảnh Thành Long)

(Ảnh Thành Long)