Ban Giám hiệu

 

Hiệu trưởng

GS.TS Phạm Quang Minh

Phụ trách chung, công tác Tổ chức cán bộ, công tác Đối ngoại

phqminh62@gmail.com

 

Phó Hiệu trưởng
PGS.TS Trần Thị Minh Hoà
Phụ trách công tác Hành chính - Tổng hợp, cơ sở vật chất, công tác Kế hoạch - Tài chính, công tác Kiểm định chất lượng giáo dục

hoatm225@yahoo.com

Phó Hiệu trưởng
GS.TS Hoàng Anh Tuấn 

Phụ trách công tác đào tạo Đại học, Sau đại học, Chính trị và công tác sinh viên

tuan@ussh.edu.vn


  • 11/03/2008 03:16
  • admin