Ban Giám hiệu

 

Hiệu trưởng

GS.TS Phạm Quang Minh

Phụ trách chung, công tác Tổ chức cán bộ, công tác Đối ngoại,Công tác Nghiên cứu Khoa học, Công tác Truyền thông.

phqminh62@gmail.com

 

Phó Hiệu trưởng
PGS.TS Trần Thị Minh Hoà
Phụ trách công tác Hành chính - Tổng hợp, cơ sở vật chất, công tác Kế hoạch - Tài chính, công tác Kiểm định chất lượng giáo dục

hoatm225@yahoo.com

Phó Hiệu trưởng
GS.TS Hoàng Anh Tuấn 

Phụ trách công tác đào tạo Đại học, Sau đại học, Chính trị và công tác sinh viên

tuan@ussh.edu.vn


  • 11/03/2008 03:16
  • admin