Ban Giám hiệu

 

Hiệu trưởng

GS.TS Phạm Quang Minh

Phụ trách chung, công tác Tổ chức cán bộ, công tác Đối ngoại

 

 

Phó Hiệu trưởng
GS.TS Nguyễn Văn Kim
Phụ trách công tác Nghiên cứu khoa học, công tác Thanh tra - pháp chế, các Trung tâm và Viện thuộc Trường

 

Phó Hiệu trưởng
PGS.TS Trần Thị Minh Hoà
Phụ trách công tác Hành chính - Tổng hợp, cơ sở vật chất, công tác Kế hoạch - Tài chính, công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Phó Hiệu trưởng
PGS.TS  Hoàng Anh Tuấn 

Phụ trách công tác đào tạo Đại học, Sau đại học, Chính trị và công tác sinh viên


  • 11/03/2008 03:16
  • admin