Cựu sinh viên

Ngày 18/10/2018, Quỹ học bổng Danko được thành lập nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của Trường ĐHKHXH&NV hàng năm. Đây là tấm lòng của ông Trần Hữu Sử - nguyên cựu sinh viên K42 (1997-2001) Khoa Triết học hướng về Nhà trường và mong muốn được hỗ trợ các bạn sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và lập thân, lập nghiệp


  • 14/12/2018 03:16