Dự án quốc tế

Các dự án quốc tế do các đơn vị trong trường triển khai đã và đang triển khai có đóng góp rất lớn vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình giảng dạy, đào tạo học viên cao học và nghiên cứu sinh, biên soạn và xuất bản tài liệu và giáo trình... ở các đơn vị trực tiếp tham gia và triển khai dự án. Trên cơ sở nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và các dự án quốc tế, Nhà trường tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc tế lớn, thu hút sự tham gia của nhiều học giả danh tiếng, mời được nhiều giảng viên, nhà khoa học nước ngoài có uy tín sang giảng dạy và thuyết trình khoa học, và tạo điều kiện cho nhiều giảng viên của trường có cơ hội được đi nghiên cứu và trao đổi khoa học ở nước ngoài góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín của trường.

Một số dự án tiêu biểu: Hợp tác nghiên cứu Tôn giáo học (Viện Missio - Achaen, Đức tài trợ), Cải cách chính sách Giáo dục Việt Nam (Quỹ Rosa Luxemburg tài trợ), Chương trình chứng chỉ điện ảnh, Dự án hỗ trợ phát triển Bộ môn Nhân học (Quỹ Ford tài trợ), Dự án Nghiên cứu Nhân học (Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ), Dự án Xây dựng Chương trình Đào tạo Tiến sĩ và nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu nhành nhân học (Quỹ Wenner Gren, Hoa Kỳ tài trợ), Nâng cao Chất lượng giảng dạy Châu Âu học tại Việt Nam (Quỹ Jean Monnet - Uỷ ban Châu Âu tài trợ), Hợp tác xây dựng năng lực tại Trường ĐHKHXH&NV về những lĩnh vực cơ bản của nghiên cứu quốc tế trong bối cảnh phát triển nhanh (Cộng hòa Ireland tài trợ), Nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN (Quỹ Small Grants thuộc Chính phủ Úc tài trợ), Xúc tiến học liệu giáo dục mở cho giáo dục đại học ở Việt  Nam (UNESCO tài trợ), Tăng cường hiểu biết và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong hoạt động thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin tại Việt Nam (Đại sứ quán Canada tại Hà Nội tài trợ), Khai quật và nghiên cứu di tích khảo cổ học Thạch Lạc, Hà Tĩnh (Đại học Quốc gia Úc tài trợ), Tăng cường Năng lực Đổi mới và Nghiên cứu tại Việt Nam - ENHANCE (Ủy ban Châu Âu tài trợ)…


  • 04/12/2018 12:34