Giới thiệu chung

Kể từ khi thành lập năm 1995 đến nay, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) luôn chú trọng hợp tác quốc tế.

Về thành tựu:

- Đã ký 273 hiệp định hợp tác (MOU) với trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ và các tổ chức quốc tế trên thế giới.

- Đã và đang triển khai các chương trình đào tạo quốc tế theo phương thức (2+2) và (3+1). Mỗi năm có hơn 300 sinh viên quốc tế theo học chương trình này tại Trường.

- Đã và đang tổ chức thực nhiều chương trình, dự án quốc tế để nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên; mời các chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu tại Trường.

- Đã tìm kiếm nhiều học bổng (tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân) đi du học nước ngoài cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; tìm kiếm nhiều học bổng trong nước và quốc tế cho những sinh viên tài năng và có hoàn cảnh khó khăn.

Về định hướng:

- Tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống; xây dựng thêm mối quan hệ với các đối tác mới theo hướng lựa chọn đối tác hợp tác có hiệu quả và những đối tác xếp thứ hạng cao trong khu vực và thế giới.

- Phát triển các chương trình liên kết quốc tế chất lượng cao và các dự án, đề tài hợp tác khoa học, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược quốc tế hóa giáo dục của Nhà trường.


  • 04/12/2018 12:31