Sáng ngày 25-12, tại hội trường tầng 8, nhà E, Trường Đh KHXH & NV đã tổ chức buổi lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ cho hơn 300 nghiên cứu sinh và học viên cao học.


Sáng ngày 25/12, Trường ĐHKHXH&NV đã công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 45 nghiên cứu sinh, cấp bằng thạc sĩ cho 291 học viên cao học tại hội trường tầng 8 nhà E. Buổi Lễ trao bằng diễn ra thành công trong không khí trang nghiêm.

Ngày 19/3/2015, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội nghị đào tạo Sau đại học với sự tham gia của đại diện lãnh đạo và chuyên viên các khoa, bộ môn trực thuộc. PGS.TS Phạm Quang Minh (Phó Hiệu trưởng) chủ trì hội nghị.


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2013 cho các chuyên ngành dưới đây:


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2013 cho các chuyên ngành dưới đây:


Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông hướng dẫn quy trình đăng tải thông tin luận văn dành cho học viên sau đại học.


Theo Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN, trong chương trình đào tạo tiến sĩ, nghiên cứu sinh phải hoàn thành môn học “Ngoại ngữ chuyên ngành”. Đây là môn học bắt buộc đối với tất cả NCS có quyết định công nhận của Giám đốc ĐHQGHN từ năm 2004 trở đi.