Sau mười tám năm thành lập, Chi bộ Khoa Khoa học quản lý đã có những bước phát triển mới về quy mô, chất lượng. Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ theo hướng tăng cường thực hành dân chủ và phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng...


Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy Khoa Nhân học đã quyết liệt với định hướng hội nhập và quốc tế hóa trên nhiều mặt hoạt động, phấn đấu khẳng định vị thế là trung tâm nghiên cứu và đào tạo Nhân học uy tín hàng đầu đất nước, tiến tới mang tầm vóc khu vực và quốc tế.


Chi bộ Khoa Quốc tế học có số lượng Đảng viên ít (8 Đảng viên), bao gồm giảng viên và cả sinh viên, học viên cao học. Trong nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, sự chuẩn bị chu đáo về chất lượng của đội ngũ cán bộ luôn được chi bộ ưu tiên hàng đầu bên cạnh việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.


Giai đoạn 2018-2020, đó là khoảng thời gian tuy không dài, nhưng thực sự ghi dấu những bước phát triển mới mẻ của chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông. Từ hoạt động tiên phong mở các ngành đào tạo mới theo xu hướng xã hội, mở các ngành xã hội hoá cho đến đẩy mạnh đào tạo sau đại học theo định...


Trong di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) để lại cho toàn Đảng và toàn dân ta, các tác phẩm: "Tuyên ngôn độc lập" được viết những ngày cuối tháng Tám năm 1945, "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" tháng 12 năm 1946, "Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước" viết tháng 7 năm 1966, và bản "Di...


Ra đời ở một nước thuộc địa, gắn liền với học thuyết “dân tộc cách mệnh” của Hồ Chí Minh, nhiệm vụ trước mắt là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do, “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động...


Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử đấu tranh gian lao, trải qua nhiều chặng đường cực kỳ gian khổ và thắng lợi vẻ vang. Qua mỗi mùa đông ác liệt, Đảng càng thêm vững mạnh và trưởng thành, đưa toàn dân tộc anh dũng tiến lên dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, làm nên mùa Xuân Đất...


Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2020 được Đảng ủy Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN tổ chức vào ngày 21/02/2020. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, đại diện chi ủy và các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng


Ngày 3/2/2020, tại Văn phòng Đảng ủy, đại diện Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường là TS. Trần Bách Hiếu - Bí thư Đoàn Trường và ThS. Nguyễn Bích Đào - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đã tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập...


Có lẽ chưa bao giờ từ khoá "đổi mới" lại được nhắc nhiều đến thế trong các chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động của Trường ĐHKHXH&NV. Tại Hội nghị Công tác Đào tạo 2019 của Nhà trường, đổi mới lại tiếp tục là từ khoá hạt nhân, mang tính định hướng trong mọi thảo luận hướng đến mục tiêu nâng...