Trong năm học 2013-2014 vừa qua, Nhóm nghiên cứu Thương mại châu Á thuộc Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV là một trong 16 Nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội được tặng Bằng khen. Trưởng nhóm là PGS.TS. Nguyễn Văn Kim.