Khóa học được tổ chức bởi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), Đại học Paññāsāstra, Campuchia (PUC), và Trung tâm Chính trị Toàn cầu (CGP) tại Đại học Tự do Berlin (FUB).


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN phối hợp cùng Bảo tàng Tưởng niệm hòa bình quốc gia dành cho nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử Nagasaki tổ chức “Triển lãm về sự hủy diệt của Bom Nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki trong Chiến tranh thế giới thứ 2: Từ Đổ nát đến Hồi sinh”.


Giáo sư Vincent Houben đến từ Đại học Humboldt (CHLB Đức) thuyết trình tại Trường ĐHKHXH&NV về chủ đề “Các lý thuyết về toàn cầu hóa và khu vực”.


Từ ngày 15 đến 23/12/2017, khóa đào tạo quy mô khu vực về phương pháp với chủ đề "Nghiên cứu điền dã trong khoa học xã hội" sẽ diễn ra tại tỉnh Long An (Việt Nam).


The Global Leaders Fellowship is for incoming graduate students (master’s and doctoral) at the George Washington University who will return to their countries of origin to apply skills learned through their formal education at the GW. The fellowship is intended for GW graduate students who will be...


Để góp phần thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, với chức nang đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục, nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục, triển khai ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu, tư vấn cho các cơ quan quản lý giáo dục về chiến lược phát triển...