Tin hoạt động

Danh sách miễn giảm học phí năm 2013-2014

Trường ĐHKHXH&NV thông báo một số sửa đổi, bổ sung cụ thể về đối tượng xét miễn, giảm học phí theo quy định cho sinh viên chính quy năm học 2013 – 2014.

Đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Bộ môn trực thuộc triển khai thông báo này tới từng lớp và hướng dẫn cho sinh viên đào tạo hệ chính quy được biết về các thủ tục liên quan đến chế độ miễn, giảm học phí.

Những sinh viên có tên trong danh sách thuộc đối tượng Vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng 135, vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển cần mang hồ sơ chính sách lên phòng 408 nhà E để bổ sung thông tin.

Tải về:

TAGS:
Tác giả: Phòng CT&CTSV ; xuất bản: 09/10/2013 03:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động