TS. Đỗ Anh Đức

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1976.
 • Email: d_anhduc@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Báo chí và Truyền thông.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

1998: Cử nhân Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội.

2002: Thạc sĩ Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội.

2013: Tiến sĩ Truyền thông Quốc tế, Đại học Macquarie (Sydney, Australia).

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Truyền thông và nghiên cứu văn hóa, Truyền thông hội tụ và đa phương tiện, Truyền thông phát triển.

II. Công trình khoa học

 Chương sách

 1. Bình luận truyền hình : Một khảo sát chuyên mục Vấn đề hôm nay, Đài THVN” (in trong Báo chí – Những vấn đề lí luận và thực tiễn, tập 5, Nxb ĐHQG HN), 2005.
 2. “Xu hướng truyền thông trong kỷ nguyên Internet” (in trong Báo chí – Những vấn đề lí luận và thực tiễn, tập 6, Nxb ĐHQG HN, viết chung), 2006.
 3. “Thể loại bình luận” (in trong Thể loại báo chí, Nxb ĐHQG Tp HCM), 2005.
 4. “Thoát khỏi hiện thực: Truyền hình giải trí và người nhập cư ở Việt Nam” (tiếng Anh) (in trong Biến đổi văn hóa-xã hội ở khu vực đô thị châu Á, Nxb Tri thức (tiếng Anh, viết chung), 2016.

Bài báo

 1. “Tương lai của truyền hình trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện”,  Tạp chí Người làm báo, 2006.
 2.  “Nhìn nhận lại vai trò của lý luận và phê bình báo chí”, Tạp chí Nghề báo, 2006.
 3. “Truyền thông và đô thị hóa – Một tiếp cận từ lý thuyết truyền thông phát triển” (tiếng Anh), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Truyền thông dành cho nghiên cứu sinh, Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Thanh Hoa và Đại học Macquarie phối hợp tổ chức, 2007.
 4.  “Tin tức truyền hình và những vấn đề đô thị hóa trong quá trình phát triển”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế về Truyền thông Phát triển,  Stockholm, Thụy Điển.
 5. “Xã hội mạng lưới và sự phát triển theo hướng đô thị mạng lưới ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, 2012.
 6. “Kiến tạo sự đồng thuận: Truyền hình với người nhập cư ở đô thị Việt Nam” (tiếng Anh), Kỷ yếu hội thảo quốc tế Vietnam Update, Canberra, Australia, 2013.Cùng đơn vị

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Dương Xuân Sơn

PGS.TS Dương Xuân Sơn

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Vũ Quang Hào

PGS.TS Vũ Quang Hào

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Hoàng Thị Thu Hà

ThS. Hoàng Thị Thu Hà

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Nguyễn Đình Hậu

ThS. Nguyễn Đình Hậu

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Phan Văn Kiền

ThS. Phan Văn Kiền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Vũ Trà My

ThS. Vũ Trà My

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Bùi Chí Trung

TS. Bùi Chí Trung

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Đỗ Anh Đức

TS. Đỗ Anh Đức

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Nguyễn Sơn Minh

TS. Nguyễn Sơn Minh

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông