TS. Lê Lêna

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1984.
 • Email: lelenavn@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học.
 • Học vị: Tiến sĩ                                  Năm nhận: 2017.
 • Quá trình đào tạo:

2002-2007: Cử nhân Quan hệ quốc tế, Khoa Quốc tế học, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2008-2009: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Trường Cao học Quan hệ quốc tế, Đại học Quốc gia Úc.

2014-2017: Tiến sĩ Quan hệ quốc tế, Khoa Quốc tế học, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Quan hệ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Phương pháp nghiên cứu Quan hệ quốc tế.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Vietnam’s contribution to East Asia Cooperation”, in proceedings of BESETOHA Conference on East Asian cooperation, 2006, Hanoi.
 2. “Thách thức đối với “Người cầm lái” ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, Tập chuyên đề I: Nghiên cứu quốc tế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia, 2008, tr. 286-305.
 3. “Hài hoà quyền lực tại Châu Á”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á 2 (120), 2011, tr. 17-25.
 4. “Nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc: Kỳ vọng và thách thức”, Tạp chí Đối ngoại 3(41), 2013, tr. 23-27.
 5. “Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): cơ hội và thách thức của ASEAN”, Tạp chí Đối ngoại 5, 2014, tr. 29-32.
 6. “Một số vấn đề trong quan hệ Nhật Bản - Bắc Triều Tiên sau Chiến Tranh Lạnh (1991-2015)” (viết chung), Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á 11(177), 2015, tr. 3-10.
 7. “Áp dụng Phương pháp tiếp cận phân tích mạng lưới xã hội trong nghiên cứu vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị khu vực Đông Á sau Chiến tranh Lạnh”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới 12 (248), 2016, tr. 40-50.
 8. “Bàn về vai trò trung tâm của ASEAN: Một khái niệm chưa rõ ràng”, Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á 10 (199), 2016, tr. 16-26.
 9. ASEAN’s Centrality in the rising of ASEAN’s Political Security Community”, Southeast Asian Studies, 2016, pp.70-82.
 10. “Vai trò và cách thức phát triển quan hệ đối ngoại của ASEAN” (viết chung), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 8 (209), 2017, tr. 45-53.
 11. “Phản ứng chính sách của Úc trước sự trỗi dậy của Trung Quốc”, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, 11(419), 2017, tr. 30-38.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng học tập tại Hàn Quốc của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN), 2005.
 2. Học bổng chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Úc của quỹ Ford, 2007.
 3. Học bổng DAAD, Đức, 2011.
 4. Học bổng Trần Thị Quỳnh Hoa, Johns Hopkins, Hoa Kỳ, 2014.
 5. Học bổng Endeavor Research Fellowship, Chính phủ Úc, 2015.
 6. Học bổng Sasakawa, Nhật Bản, 2016.Cùng đơn vị

GS.TS Hoàng Khắc Nam

GS.TS Hoàng Khắc Nam

Khoa Quốc tế học
PGS.TS Bùi Hồng Hạnh

PGS.TS Bùi Hồng Hạnh

Khoa Quốc tế học
ThS. Dương Hồng Ánh

ThS. Dương Hồng Ánh

Khoa Quốc tế học
ThS. Hồ Thu Thảo

ThS. Hồ Thu Thảo

Khoa Quốc tế học
ThS. Lê Thu Trang

ThS. Lê Thu Trang

Khoa Quốc tế học
ThS. Lê Tuyết Mai

ThS. Lê Tuyết Mai

Khoa Quốc tế học
ThS. Nguyễn Văn Đáp

ThS. Nguyễn Văn Đáp

Khoa Quốc tế học
ThS. Vũ Thị Anh Thư

ThS. Vũ Thị Anh Thư

Khoa Quốc tế học
ThS. Vũ Vân Anh

ThS. Vũ Vân Anh

Khoa Quốc tế học
TS. Lê Lêna

TS. Lê Lêna

Khoa Quốc tế học
TS. Ngô Tuấn Thắng

TS. Ngô Tuấn Thắng

Khoa Quốc tế học
TS. Nguyễn Thu Hằng

TS. Nguyễn Thu Hằng

Khoa Quốc tế học