TS. Ngô Tuấn Thắng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1986.
 • Email: thangqth@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học.
 • Học vị: TS.                                      Năm nhận: 2018.
 • Quá trình đào tạo:

2004-2008: Cử nhân Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2009-2012: Thạc sĩ Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2014-2017: Nghiên cứu sinh, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2.
 • Hướng nghiên cứu chính: Thể chế chính trị thế giới; Chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Đánh giá việc xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra của khoa Quốc tế học”, Hội thảo “Đào tạo cử nhân ngành Quan hệ quốc tế: chuẩn đầu ra và yêu cầu xã hội”, thành phố Hồ Chí Minh, 2010.
 2. “Thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Barack Obama” (viết chung), Tạp chí châu Mỹ ngày nay, số 11 (163), 2011, tr. 13-18.
 3. “Các công ty xuyên quốc gia và tác động đối với kinh tế Việt Nam”, Tạp chí đối ngoại, số 11(37), 2012, tr. 43-46.
 4. “Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ tư: Tăng cường đối thoại, thu hẹp bất đồng”, Tạp chí đối ngoại, số 6 (32),2012, tr. 44-46.
 5. “Triển vọng và tác động của quan hệ Mỹ-Trung những năm đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí đối ngoại, số 11 (49), 2013, tr. 39-42.
 6. “Quan hệ an ninh-quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Barack Obama”, Tạp chí châu Mỹ ngày nay, số 1 (178), 2013, tr. 43-51.
 7. “The University of Social Sciences and Humanities (VNU) and sustainability” (viết chung), Hội nghị môi trường sinh viên thế giới lần thứ 6 (6th World Student Environmental Summit), CHLB Đức, 9/2013.
 8. “Về quan hệ kinh tế của Trung Quốc tại khu vực Mỹ Latinh”, Tạp chí đối ngoại, số 12 (74), 2015, tr. 45-49.
 9. “Diễn tiến quan hệ Thái Lan - Trung Quốc trong vấn đề Campuchia (1979-1991)”, Nghiên cứu Trung Quốc, 4(2016), tr. 64-76, 2016.
 10. “Quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao Thái Lan - Trung Quốc”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô, số 11,12/2016. 
 11. “Dấu mốc trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc sau Đổi mới”, in trong sách Việt Nam sau 30 năm Đổi mới - Thành tựu và Triển vọng, Nxb Hồng Đức (Hội luật gia Việt Nam), 2017, tr. 216-232.
 12. “Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc tại Thái Lan”, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Thủ Đô, số 15, 4/2017, 2017, tr. 165-173.
 13. “Dấu ấn trong 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia (1973-2018)” (viết chung), kỉ yếu hội thảo “Việt Nam - Châu Á: Những mối quan hệ lịch sử, văn hóa và văn học”, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), tr. 37-47.

 14. “Quan hệ Thái Lan-Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Đối ngoại, số 103 (5/2018), tr. 40-46.

III. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng Toshiba dành cho học viên cao học năm học (2015-2016).
 2. Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở 2017.
 3. Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017.Cùng đơn vị

GS.TS Hoàng Khắc Nam

GS.TS Hoàng Khắc Nam

Khoa Quốc tế học
PGS.TS Bùi Hồng Hạnh

PGS.TS Bùi Hồng Hạnh

Khoa Quốc tế học
ThS. Dương Hồng Ánh

ThS. Dương Hồng Ánh

Khoa Quốc tế học
ThS. Hồ Thu Thảo

ThS. Hồ Thu Thảo

Khoa Quốc tế học
ThS. Lê Thu Trang

ThS. Lê Thu Trang

Khoa Quốc tế học
ThS. Lê Tuyết Mai

ThS. Lê Tuyết Mai

Khoa Quốc tế học
ThS. Nguyễn Văn Đáp

ThS. Nguyễn Văn Đáp

Khoa Quốc tế học
ThS. Vũ Vân Anh

ThS. Vũ Vân Anh

Khoa Quốc tế học
TS. Lê Lêna

TS. Lê Lêna

Khoa Quốc tế học
TS. Ngô Tuấn Thắng

TS. Ngô Tuấn Thắng

Khoa Quốc tế học
TS. Nguyễn Thu Hằng

TS. Nguyễn Thu Hằng

Khoa Quốc tế học