TS. Nguyễn Lệ Thu

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1981.
 • Email:  thunl1981@gmail.com, thunl1981@vnu.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Khoa Đông phương học.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                            Năm nhận: 2012.
 • Quá trình đào tạo:

1999-2003: Học đại học, Khoa Đông Phương học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2003-2005: Học Thạc sĩ, Khoa Đông Á học, Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc.

2008-2012: Học Tiến sĩ, Khoa Hàn Quốc học, Đại học Inha, Hàn Quốc.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Hàn (cao cấp), Tiếng Anh (sơ cấp).
 • Hướng nghiên cứu chính: Văn học Hàn Quốc, Văn hóa, đất nước, con người Hàn Quốc.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “베트남 꾸어응어의 격상 (Sự lên ngôi của chữ Quốc ngữ và văn học hiện đại Việt Nam đầu thế kỉ XX)”, Tạp chí Yonmin Hakji, Học hội Yonmin Hakhwe, Đại học Yonsei, số 14(1), 2010, tr. 19-28.
 2. “베트남에서의 한국어 교육 및 연구의 현황과 과제 (Tình hình giảng dạy tiếng Hàn tại Việt Nam)”, Journal of Teaching Korean as an L2, Đại học Baejae, số 8 (1), 2012, tr. 199-212.
 3. “Đọc lại “Tiết hạnh và tiền thuốc” của Hyeon Jin Geon bằng “Thuyết thoại Liệt bất liệt nữ”, Tạp chí Hàn Quốc học, Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam, số 7(1), 2014, tr. 10-17
 4. “Chủ nghĩa tự nhiên trong tiểu thuyết Việt Nam và Hàn Quố giai đoạn đầu thế kỉ XX”, Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, số 30 (1), 2014.
 5. “Ý nghĩa tự truyện trong tác phẩm của Park Wan-suh – Tập trung vào tác phẩm “Ai đã ăn hết những cây Sing-a ngày ấy?”, Tạp chí Hàn Quốc học, Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam, số 1(15), 2016, tr. 48-60.
 6. “Một vài suy ngẫm về phương pháp giảng dạy Văn học Hàn Quốc (Nhìn từ thực tiễn môn học Văn học Hàn Quốc 2)”, Tạp chí Hàn Quốc học, Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam, số 1(19), 2017, tr. 103-110.

III. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng thạc sĩ tại Khoa Đông Á học, Trường Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc, 2003-2005.
 2. Học bổng tiến sĩ tại Khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học Inha, Hàn Quốc, 2008- 2012.Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học