TS. Nguyễn Phương Thuý

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1980.
 • Email: phuongthuy38vn@gmail.com        
 • Đơn vị công tác: Khoa Đông phương học.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2015.
 • Quá trình đào tạo:

2004: Cử nhân ngành Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV.

2006: Cử nhân ngành Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2010: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế học, Đại học Chuo (Nhật Bản).

2015: Tiến sĩ chuyên ngành Luật học, Đại học Chuo (Nhật Bản).

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Pháp (sơ cấp).
 • Hướng nghiên cứu chính: Luật Sở hữu trí tuệ Nhật Bản và Việt Nam, Kinh tế Nhật Bản hiện đại, Pháp luật và hành chính Nhật Bản, Chính trị Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. 「ベトナム知的財産法における地理的表示」, 『社団法人日本国際知的財産保護協会月報,Vol.56 No.9 (ISSN 0385-6909), 9/2011, tr. 2-11.
 2. 「ベトナム北部における伝統的焼き締め陶器製作の民族誌ーソンラー省ムオンチャイン村におけるターイ族の焼き締め陶器製作を中心として」(viết chung) , tạp chí 社会情報研究 (Số 13) (ISSN 2187-2821), 12/2014, tr. 129- 145.
 3. "Đánh giá 10 năm thực hiện Kế hoạch thúc đẩy sở hữu trí tuệ năm 2004 của Nhật Bản", Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (ISSN 2354-077X), 5/2016.

III. Giải thư­ởng, học bổng

 1. 1. Học bổng dự bị thạc sĩ và thạc sĩ của Quỹ học bổng Chứng khoán Nhật Bản (Japan Security Scholarship Foundation), thời gian: 4/2007- 3/2010.
 2. 2. Học bổng của Hiệp hội Bảo hộ Quyền Sở hữu trí tuệ Nhật Bản (International Association for the Protection of Intellectual Property), thời gian: 4/2010-3/2011.
 3. 3. Học bổng của Quỹ Kambayashi, thời gian: 4/2011-3/2014.Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học