TS. Nguyễn Thị Thùy Châu

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1982.
 • Email: nguyenthuychau@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Đông Nam Á học, Khoa Đông Phương học.
 • Học vị: Tiến sĩ                                 Năm nhận: 2017.
 • Quá trình đào tạo:

2003: tốt nghiệp cử nhân ngành Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2006: nhận bằng Thạc sĩ ngành Khoa học Xã hội vì sự phát triển, Trường Đại học Rajabhat Phranakhon, Thái Lan.

2017: nhận bằng Tiến sĩ ngành Tiếng Thái, Trường Đại học Naresuan, Thái Lan.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Thái Lan (tốt), Tiếng Anh (khá).
 • Hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ và văn hóa Thái Lan.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Đám cưới truyền thống của người Thái ở Thái Lan”, Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, số 5/2010, tr. 72-78.
 2. “Vai trò của nước trong một số nghi lễ của người Thái”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10/2012, tr. 64-69.
 3. การศึกษาเปรียบเทียบคำเรียกญาติในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม (Nghiên cứu so sánh từ thân tộc trong tiếng Thái và tiếng Việt), Journal of Humanities Naresuan University, Vol. 12, No. 2, May – August 2015, pp. 39-52.
 4. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนจากการใช้คำเรียกบุคคลที่สามสำหรับผู้หญิงในนวนิยายเวียดนาม .. 2473-2553 (Đặc điểm văn hóa xã hội phản ánh qua từ xưng hô ngôi thứ 3 dành cho phụ nữ Việt Nam từ 1930 – 2010), Journal of Mekong Societies, Vol.11, No.3, September – December, 2015, pp.85-104.
 5. ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากการใช้คำเรียกบุคคลในภาษาเวียดนาม (Đặc điểm văn hóa phản ánh qua việc sử dụng từ xưng hô trong tiếng Việt),  Journal of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University, Vol.13, No.1, January – June, 2017, pp.32-67.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Yếu tố nước trong thành ngữ, tục ngữ Thái Lan (chủ trì), Đề tài cấp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, CS.2010.02, 2010-2011.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng thạc sĩ của trường Đại học Rajabaht Phranakhon, Thái Lan, 2004-2006.
 2. Học bổng ASEAN dành cho nghiên cứu sinh của trường Đại học Naresuan, Thái Lan, 2013-2017.Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học