TS. Nguyễn Thu Hồng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1979.
 • Email: hongnt79vnu@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Chính trị.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2014.
 • Quá trình đào tạo:

2000: Đại học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2006: Thạc sĩ, Trường Đại học Đà Lạt.

2014: Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hồ Nam, Trung Quốc.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Trung. 
 • Hướng nghiên cứu chính: Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc thời cận đại, Chính trị Trung Quốc, chính sách đối ngoại của Trung Quốc với các nước Đông Nam Á.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Tìm hiểu mối quan hệ giữa phong trào Duy tân Mậu Tuất Trung Quốc với phong trao cách mạng yêu nước Việt Nam (清末中国戊戌维新运动与越南爱国革命运动关系初探), Tạp chí Quần văn Thiên địa 《群文天地》, số 11/2012, tr. 304.
 2. “Sự cống hiến của Hoa kiều Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (越南华侨对抗法、抗美的贡献)”, Tạp chí Thời báo người Hoa 《华人时刊》, số 7/2013, tr. 1.
 3. “Góp phần tìm hiểu về phương châm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ” trong chỉ đạo chiến lược và trong hành động quân sự của quân đội ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, số 11/2015, tr. 44.
 4. “Chế độ triều cống trong quan hệ bang giao giữa Trung Quốc và Triều Tiên thời phong kiến”, Tạp chí Đông Bắc Á, số 5/2016, tr. 37.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Chủ trì 02 đề tài cấp Trường.
 2. Là thành viên tham gia đề tài khoa học Lịch sử Việt Nam do Bộ Khoa học Công nghệ quản lý.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng của tỉnh Hồ Nam dành cho lưu học sinh có thành tích học tập tốt.Cùng đơn vị

GS.TS Đỗ Quang Hưng

GS.TS Đỗ Quang Hưng

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Đinh Xuân Lý

PGS.TS Đinh Xuân Lý

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Nguyễn Anh Cường

PGS.TS Nguyễn Anh Cường

Khoa Khoa học Chính trị
ThS Nguyễn Phú Hải

ThS Nguyễn Phú Hải

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Văn Thắng

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Lưu Minh Văn

TS. Lưu Minh Văn

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Duy Quỳnh

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Châu Loan

TS. Nguyễn Thị Châu Loan

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thu Hồng

TS. Nguyễn Thu Hồng

Khoa Khoa học Chính trị