ThS. Nguyễn Thủy Giang

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh:1983.
 • Email: thuygiang.hq@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Đông Phương học.
 • Học vị: Thạc sĩ.                                  Năm nhận: 2010.
 • Quá trình đào tạo:

2002-2006: Cử nhân Đông Phương học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2007-2010: Thạc sĩ Dân tộc học, Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương, Hàn Quốc.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hàn.
 • Hướng nghiên cứu chính: Văn hóa học, Nhân học.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Các yếu tố ảnh hưởng đến gia đình đa văn hóa Việt Hàn tại Hà Nội”, Hội thảo khoa học quốc tế về giao tiếp Việt Hàn, ĐHKHXH&NV HCM, 2/ 2017.
 2. Tận dụng tiềm năng du lịch trong việc phát triển kinh tế địa phương - lấy ví dụ từ trường hợp quần thể danh thắng Tràng An”, Hội thảo quốc tế “Tận dụng nguồn lực truyền thống và phát triển khu vực”, Đại học Choenbuk, 1/2017.
 3. Cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội dưới lăng kính kiến tạo không gian xã hội, Tọa đàm Cán bộ trẻ Quỹ Toshiba, 2016.
 4. Giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống trong xã hội Hàn Quốc hiện đại”, Tọa đàm Cán bộ trẻ Quỹ Toshiba.
 5. Quá trình thích nghi với văn hóa Hàn Quốc của cô dâu Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc, Hội thảo 20 năm giảng dạy Hàn Quốc học tại Việt Nam, 12/ 2012.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Không gian xã hội của cộng đồng người Hàn Quốc tại Hà Nội, Đề tài cấp Trường, 2017-2018.Cùng đơn vị

PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Thủy Giang

ThS. Nguyễn Thủy Giang

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học