ThS. Đinh Thị Phương Thảo

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1991.
 • Email: phthao2211@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Đông phương học.
 • Học vị: Thạc sỹ.                              Năm nhận: 2016.
 • Quá trình đào tạo:

2009 - 2013: Cử nhân Kinh tế - Thương mại quốc tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

2014 - 2016: Thạc sỹ Kinh tế tại Đại học Hyderabad - Ấn Độ.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Kinh tế và kinh tế Ấn Độ.

II. Các công trình khoa học:

Chương sách  

 1. “Sản xuất tại Ấn Độ” (trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới”, ISBN: 978-604-901-646-2, Nxb Lý luận chính trị,  2016, tập 2, tr. 145-148).
 2. “Du lịch tôn giáo tại Ấn Độ và kinh nghiệm cho lễ hội Phật giáo Việt Nam” (trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 35 năm hình thành, ổn định và phát triển, ISBN: 978-604-949-491-8, Nxb Hồng Đức, 2016, tr. 1071-108)8.
 3. Quá trình phát triển Thương mại điện tử E-Commerce tại Ấn Độ giai đoạn 1995-2015 và định hướng cho tương lai” (trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: ''Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm Quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược'',  ISBN: 978-604-901-823-7, Nxb Lý luận chính trị, 2017, tập 2, tr. 390-410).
 4. “Hội nhập kinh tế quốc tế của Ấn Độ trong ngành Dược phẩm và kinh nghiệm cho Việt Nam” (trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “45 năm Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Thành tựu và triển vọng”, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, 2017, tr. 235-243).
 5. Ayurveda Ấn Độ: Từ quá khứ đến tương lai(trong Tóm tắt các tham luận - Hội thảo quốc tế SSEASR lần thứ 7 “Vùng ASEAN và Nam Á: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Á”, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 2017, tr. 22).

III. Giải thư­ởng, học bổng

 • Học bổng General Scholarship Scheme (GSS) - Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ (ICCR): Thạc sỹ 2014 - 2016 (Đại học Hyderabad - Ấn Độ).Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học