ThS. Dương Thu Hà

I. Thông tin chung  

 • Ngày sinh: 1986.
 • Email: duongthuha1986@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Đông Phương học.
 • Học vị: Thạc sĩ.                                           Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

2008: tốt nghiệp Cử nhân Đông Phương học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2013: tốt nghiệp Thạc sĩ Xã hội văn hoá quốc tế, Trường Đại học Nữ Nara (Nhật Bản).

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nhật, tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử cận - hiện đại Nhật Bản, Vấn đề vệ sinh, ý thức công cộng ở Nhật Bản.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. Sự ra đời của thuật ngữ “Nhà vệ sinh của công chúng" ở Nhật Bản thời Cận đại”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 4 (170) (4/2015), tr.57-64.
 2. Đôi nét về “nữ nhân viên công sở” ở Nhật Bản (thời kỳ Taisho đến thời kỳ đầu Showa), liên hệ với thực tiễn hiện nay”,  Tp chí Thông tin khoa hc xã hi số 6/2016, tr. 40-47.

III. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng cho khoá học Thạc sĩ của Quỹ học bổng Okazaki Kaheita Nhật Bản, 2009.
 2. Học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc tại Trường Đại học Nữ Nara của Quỹ Sahokai, 2012.Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học