ThS. Nguyễn Đình Hậu

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1989.
 • Email: dinhhauhhl@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông.
 • Học vị: Thạc sĩ                                 Năm nhận: 2014.
 • Quá trình đào tạo:

2011: Cử nhân Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2014: Thạc sĩ Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2014-nay: Nghiên cứu sinh, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Hướng nghiên cứu chính: Lý luận, sản xuất và thực hành Phát thanh, Truyền hình; Truyền thông, Truyền thông xã hội.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Một số xu hướng mới của báo chí truyền thông hiện đại (đồng nhóm tác giả), Nxb Thông tin và Truyền thông, tháng 6/2016.
 2. Truyền hình hiện đại, những lát cắt 2015-2016 (đồng nhóm tác giả), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 12/2015.
 3. Báo chí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn (tập 9) (viết chung), Nxb Thông tin và Truyền thông, 2015.
 4. 25 năm nghiên cứu và đào tạo báo chí truyền thông (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2015.

Bài báo

 1. “Truyền thông về chính sách BHXH, BHYT: góc nhìn kết nối truyền thông từ sự kiện cháy chung cư Carina và nước mắm có arsen”, Kỷ yếu hội thảo "Truyền thông về chính sách BHXH, BHYT: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả", 4/2018.
 2. "Liên minh" báo chí và mạng xã hội", Kỷ yếu hội thảo "Báo chí và mạng xã hội", 12/2015.
 3. "Thách thức cạnh tranh truyền hình trong kỷ nguyên số - tiếp cận từ góc độ phát triển của video trực tuyến", 25 năm nghiên cứu và đào tạo báo chí truyền thông, 10/2015.
 4. "Video trên báo điện tử, tiếp cận qua góc độ tâm lý tiếp nhận của công chúng", Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ năm 2015 "Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn - tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn", 6/2015.
 5. "Cạnh tranh thông tin và trách nhiệm xã hội của báo chí, hướng tiếp cận từ góc độ báo điện tử", Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số", 6/2015.
 6. “Từ toàn cầu hóa đến xu hướng địa phương hóa toàn cầu và một số vấn đề văn hóa Việt trên sóng truyền hình Việt Nam”, Báo chí những vấn đề lý luận và thực tiễn tập IX, Nxb Thông tin và Truyền thông, 1/2015.
 7. “Hoạt động kênh truyền hình Việt Nam trong mối liên hệ kiểm soát và đánh giá chỉ số  đo lường hiệu suất (KPI)”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường ĐHKHXH&NV, 4/2014.
 8. “Tích hợp và lan tỏa thông tin truyền hình Việt Nam trong kỷ nguyên kỹ thuật số (Nghiên cứu qua quá trình thông tin của Đài truyền hình Việt Nam VTV và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC)”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Quản trị nguồn tin và nhà cung cấp thông tin trong kỷ nguyên kĩ thuật số", 3/2014.
 9. “Hoạt động thông tin của phóng viên trẻ Việt Nam trong môi trường tác động của truyền thông mạng xã hội (Khảo sát qua trang mạng xã hội facebook)”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Truyền thông cổ diển, truyền thông hiện đại và dư luận xã hội", 10/2013.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Xu hướng truyền thông hội tụ và mô hình, giải pháp cho TTXVN,  Đề tài khoa học cấp Bộ (tham gia), 2016.
 2. Nhiên cứu, đánh giá tác động của truyền thông, đề xuất các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng công tác truyền thông phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc (tham gia), Đề tài khoa học cấp Nhà nước, 2015.
 3. Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa (tham gia), Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.03.18/11-15, 2013.
 4. Nâng cao chất lượng truyền thông quan hệ công chúng của các trường đại học thông qua hoạt động của website Nhà trường (tham gia) , đề tài cấp cơ sở Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2011.
 5. Tư duy hình ảnh qua loạt ký sự "Hỏa xa - hành trinh xuyên lục địa" (chủ trì), đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, 2010.Cùng đơn vị

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Dương Xuân Sơn

PGS.TS Dương Xuân Sơn

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Vũ Quang Hào

PGS.TS Vũ Quang Hào

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Hoàng Thị Thu Hà

ThS. Hoàng Thị Thu Hà

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Nguyễn Đình Hậu

ThS. Nguyễn Đình Hậu

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Phan Văn Kiền

ThS. Phan Văn Kiền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Vũ Trà My

ThS. Vũ Trà My

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Bùi Chí Trung

TS. Bùi Chí Trung

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Đỗ Anh Đức

TS. Đỗ Anh Đức

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Nguyễn Sơn Minh

TS. Nguyễn Sơn Minh

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông