ThS. Nguyễn Minh Chung

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh:
 • Email: minhchungk45@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Đông phương học.
 • Học vị: Thạc sĩ.                                Năm nhận: 2007.
 • Quá trình đào tạo:

2000-2004: Cử nhân Đông phương học, Khoa Đông Phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2000-2004: Cử nhân Anh văn hệ ĐTTX, Khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, dĐại học Hà Nội.

2004-2007: Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Đại học Inha, Hàn Quốc.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hàn.
 • Hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ học, Ngữ âm học, Hàn ngữ học.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. Diaspora Literature and Culture Contents in Asia (nhiều tác giả), Nxb Đại học Dankook, 2010.
 2. Tiếng Việt 6 (Nhiều tác giả), Nxb Tri thức, 2015, tr. 103-121.

Bài báo

 1. “Khảo sát một số nghiên cứu thực nghiệm đối chiếu nguyên âm và giải pháp thực nghiệm đối với nguyên âm tiếng Việt”, Tọa đàm Cán bộ trẻ Quỹ Toshiba, 2016.
 2. “Nghiên cứu thực nghiệm phát âm /어/ của sinh viên Việt Nam học tiếng Hàn”, Hội thảo quốc tế “Giảng dạy phát âm tiếng Hàn”, 2015.
 3. “Nghiên cứu thực nghiệm phát âm /y/ và /ᴓ /  của sinh viên Việt Nam học tiếng Hàn”, Hội thảo “Tình hình nghiên cứu và phát triển Hàn Quốc học ở Đông Á”, Đại học Inha, 2014.
 4. “Làn sóng Hàn Quốc và giáo dục tiếng Hàn ở Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo Koica, 2012.
 5. “Tình hình giảng dạy ngữ pháp tiếng Hàn và phương pháp giảng dạy tiếng Hàn ở Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo IAKLE , Vol 20, 2010.
 6. “Giảng dạy từ xưng hô tiếng Hàn cho học viên người Việt”, Tạp chí Korea Culture Technology Institute Journal, Vol 9, 2010, 173-183.
 7. “Khảo cứu các nghiên cứu thực nghiệm nguyên âm tiếng Việt và tiếng Hàn”, Kỷ yếu hội thảo Hàn Quốc trong các Quốc gia Đông Á, Nxb Thế giới, 2009.Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học