ThS. Nguyễn Thủy Giang

I. Thông tin chung      

 • Năm sinh: 1983
 • Email: thuygiang.hq@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Đông Phương học
 • Học vị: Thạc sĩ                                  Năm nhận: 2010
 • Quá trình đào tạo:

2002-2006: Cử nhân Đông Phương học, Khoa Đông Phương học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2007-2010: Thạc sĩ Dân tộc học, Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương, Hàn Quốc.

2014 đến nay: Nghiên cứu sinh Khoa Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hàn.
 • Hướng nghiên cứu chính: Dân tộc học, Nhân học.

II. Các công trình khoa học

Chương sách

Chương 3, 4 trong Khoa Đông Phương học, Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2016, tr. 83-180.

Bài báo

 1. “Các yếu tố ảnh hưởng đến gia đình đa văn hóa Việt Hàn tại Hà Nội”, Hội thảo khoa học quốc tế về giao tiếp Việt Hàn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn HCM, tháng 2/2017.
 2. “Tận dụng tiềm năng du lịch trong việc phát triển kinh tế địa phương - lấy ví dụ từ trường hợp quần thể danh thắng Tràng An”, Hội thảo quốc tế "Tận dụng nguồn lực truyền thống và phát triển khu vực", do quỹ BK21 Plus tổ chức tại Đại học Quốc gia Choenbuk, tháng 1/2017.
 3. “Cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội dưới lăng kính kiến tạo không gian xã hội”, Tọa đàm Cán bộ trẻ Khoa Đông phương học, Quỹ Toshiba tài trợ, 6/2016.
 4. “Giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống trong xã hội Hàn Quốc hiện đại”, Tọa đàm Cán bộ trẻ Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH & NV Hà Nội, Quỹ Toshiba tài trợ, 1/2015.
 5. “Quá trình thích nghi với văn hóa Hàn Quốc của cô dâu Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc”, Hội thảo 20 năm giảng dạy Hàn Quốc học tại Việt Nam, 12/2012.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Không gian xã hội của cộng đồng người Hàn Quốc tại Hà Nội, đề tài cấp cơ sở, 6/2018..
 2. Biên soạn giáo trình bài giảng Văn hóa Hàn Quốc, tháng 6/2018.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Chương trình đào tạo ngắn hạn tại trường Đại học nữ Ewha chủ đề Giảng dạy tiếng Hàn dành cho giáo viên người nước ngoài, 3/10 - 16/10/2016.
 2. Học bổng hỗ trợ nghiên cứu sinh, 2016 - 2017.Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học