ThS. Phạm Lê Huy

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1981.
 • Email: h1995vn@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Đông phương học.
 • Học vị: Thạc sĩ                                Năm nhận: 2008.
 • Quá trình đào tạo:

2006: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Văn khoa (Lịch sử), Đại học Waseda, Nhật Bản.

2008: Nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn (Lịch sử), Đại học Waseda, Nhật Bản.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử cổ đại Nhật Bản, Lịch sử cổ trung đại Việt Nam.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Về một số thủ lĩnh An Nam thời thuộc Đường”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (401), 2009 a, tr. 46-58.
 2. “Về một số thủ lĩnh An Nam thời thuộc Đường”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (402), 2009 b, tr. 57-61.
 3. “Hoạt động buôn bán ngựa và chính sách kinh dinh của nhà Lý tại khu vực Tây Bắc”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (418), 2011, tr. 30-44.
 4. “Quá trình du nhập chữ Hán vào Nhật Bản và Việt Nam - một cái nhìn so sánh”, Phan Hải Linh (chủ biên), Bài giảng chuyên đề nghiên cứu Nhật Bản - Lịch sử Văn hóa Xã hội, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2010,  tr. 31-50.
 5. “Diện mạo và vị trí địa lý của An Nam Đô hộ phủ thời thuộc Đường”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (429), 2012a,  tr. 34-51.
 6. “Diện mạo và vị trí địa lý của An Nam Đô hộ phủ thời thuộc Đường”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (430), 2012b, tr. 42-51.
 7. “Khảo cứu lại khởi nghĩa Dương Thanh (819-820)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 440, 2012c, tr. 20-36.
 8. “Một vài suy nghĩ nhân sự kiện phát lộ các ngôi mộ cổ tại Đông Ngạc” (Từ Liêm, Hà Nội), Thông báo Hán Nôm 2011, 2013a,  tr. 699-703.
 9. “Một số vấn đề về phương pháp luận sử học và vấn đề thời điểm bùng nổ của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (444), 2013b,  tr. 20-36.
 10. “Phép thuật Cao Biền tại An Nam - Từ ảo tượng đến chân tướng”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (141), 2015, tr. 105-132.
 11. “Khảo cứu bia miếu Đào Hoàng” (Nghè thôn Thanh Hoài, Thuận Thành, Bắc Ninh), Tạp chí Khảo cổ học (1), 2016a,  tr. 48-59.
 12. “Ý tưởng thiết kế Cung đô Nhật Bản thế kỷ VII và Kinh đô Thăng long thời Lý - Nhìn từ tư tưởng “chiêu gián” và thiết kế kinh đô của các vương triều Trung Quốc”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn T2(4), 2016b, tr. 384-427.

 III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Nghiên cứu so sánh luật lệnh Trung Quốc và Nhật Bản (chù trì), Đề tài cấp Trường ĐHKHXH&NV, 2012-2013.
 2. Khảo cứu khởi nghĩa Dương Thanh (819-820) từ nguồn tư liệu mộ chí thời Đường (chủ trì), Đề tài cấp Trường ĐHKHXH&NV, 2013-2014.
 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn văn ĐVSKTT (chủ trì), Đề tài cấp Trường ĐHKHXH&NV, 2012-2014.

 Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học