ThS. Phan Văn Kiền

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1985.      
 • Email: fankien@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Báo chí và Truyền thông.
 • Học vị: Thạc sĩ.                              Năm nhận: 2011.
 • Quá trình đào tạo:

2008: Cử nhân Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2011: Thạc sỹ Báo chí học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lý luận báo chí truyền thông, Truyền thông thị giác, Kỹ năng viết.

II. Công trình khoa học

 Sách

 1. Phản biện xã hội của báo chí Việt Nam qua một số sự kiện nổi bật (viết riêng), Nxb Thông tin và Truyền thông, 2012, tái bản 2015.
 2. Một số xu hướng mới của báo chí truyền thông hiện đại (viết chung), Nxb Thông tin và Truyền thông, 2016.
 3. Báo chí, những vấn đề lý luận và thực tiễn tập 7 (viết chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
 4. Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập (viết chung), Nxb Thông tin và Truyền thông, 2013.
 5. Báo chí, những vấn đề lý luận và thực tiễn tập 9 (viết chung), Nxb Thông tin và Truyền thông, 2015.
 6. 25 năm Nghiên cứu và Đào tạo báo chí truyền thông (viết chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.

Bài báo

 1. “Một số phương pháp liên kết thông tin trong chiến dịch truyền thông "Mãi mãi tuổi hai mươi của chúng ta" trên báo Tuổi Trẻ năm 2005”, Tạp chí Người làm báo, số tháng 11/2005
 2. “Một số yếu tố cản trở quá trình phản biện xã hội của báo chí Việt Nam”, Báo chí những vấn đề lý luận và thực tiễn tập 7, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
 3. “Phản biện xã hội trên báo chí và những tính chất của nó”, Tạp chí Quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông, số 1, tháng 1/2011.
 4. “Những khó khăn của quá trình phản biện xã hội trên báo chí tại Việt Nam”, Tạp chí Quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông, số 4, tháng 11/2011.
 5. “Tính chất của phản biện xã hội trong loạt bài "Đêm trước đổi mới" trên báo Tuổi trẻ”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 2, tập 27, tháng 6/2011.
 6. "O du kích nhỏ", một thành công của phép tương phản”, Tạp chí Nghề báo, số 107, tháng 9/2011.
 7. “Đôi mắt chiến tranh và cuộc kiếm tìm hơn hai thập kỷ”, Tạp chí Nghề báo, số 109, tháng 11/2011.
 8. “Khoảnh khắc khó quên của một bức ảnh”, Tạp chí Nghề báo, số 106, tháng 8/2011.
 9. “Một bức ảnh gây nhiều tranh cãi”, Tạp chí Nghề báo, số 108, tháng 10/2011.
 10. “Một nụ hôn huyền thoại”, Tạp chí Nghề báo, số 112, tháng 2/2012.
 11. “Bức ảnh cảnh tỉnh nhân loại về chiến tranh Việt Nam”, Tạp chí Nghề báo, số 110, tháng 12/2011.
 12. “Phía sau "Mùa xuân Ả rập", Tạp chí Nghề báo, số 111, tháng 1/2012.
 13. “Chứng tích của một thời kỳ thảm khốc”, Tạp chí Nghề báo, số 118, tháng 8/2012.
 14. “Vai trò của các yếu tố văn hóa trong việc nhận diện môi trường truyền thông Việt Nam thế kỷ XXI”, hội thảo khoa học “Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập”, 2012.
 15. “Giới thiệu “Kafka, vì một nền văn học thiểu số, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1/2013.
 16. “Hai góc nhìn về công chúng truyền thông qua luận thuyết "Vòng xoáy của sự im lặng" và lý thuyết về tin đồn”, Hội thảo khoa học "Truyền thông xã hội, truyền thông cổ điển và dư luận xã hội", tháng 10/2013.
 17. “Thông diễn về nỗi sợ của công chúng truyền thông hiện đại”, Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ, học viên sau đại học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), 2014.
 18. Tiếp cận nội dung tác phẩm ảnh báo chí qua thủ pháp tương phản”, Báo chí, những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập 9, Nxb Thông tin và Truyền thông, 2015.
 19. “Tính đặc thù của không gian công trên báo điện tử”, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ và nghiên cứu sinh, Trường ĐHKHXH&NV, tháng 6/2015.
 20. “Sự “soán ngôi” của mạng xã hội hay sự lên ngôi của phản biện xã hội và trí tuệ cá nhân”, Hội thảo khoa học “Báo chí và Mạng xã hội”, Hội nhà báo Việt Nam, 12/2015.
 21. “Thông tin kinh tế trên báo chí: Hùng hậu nhưng còn nhiều hạn chế”, Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề Hồ sơ Sự kiện, số 304, 10/6/2015.
 22. “Một số vấn đề về các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội (Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn), số 2, tập 31, 7/2015.
 23. “Phản biện xã hội trên tuoitre.vn và vnexpress.net về sự kiện thay thế cây xanh tại Hà Nội năm 2015”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội (chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn), số 4, tập 31, 12/2015.
 24. “Một góc nhìn về nỗi lo thực phẩm "bẩn", Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề Hồ sơ Sự kiện, số 325, 25/4/2016.
 25. “Sự soán ngôi của mạng xã hội hay là quá trình lên ngôi của phản biện xã hội và trí tuệ cá nhân”, Tp chí Cng sn, Chuyên đ H sơ s kin, số 328, 10/6/2016.
 26. “Mùa xuân Ả rập” qua góc nhìn ảnh báo chí”, Tp chí Cng sn, Chuyên đ H sơ S kin, số 346, 10/3/2017.
 27. “Trí tuệ nhân tạo, thách thức mới với truyền thông hiện đại”, Tp chí Cng sn, Chuyên đ H sơ S kin, số 347, 25/3/2017.
 28. “Lối đi nào cho phỏng vấn truyền hình trong bối cảnh truyền thông hiện đại”, hội thảo “Nâng cao cht lượng phng vn truyn hình”, Trường Cao đẳng Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam, 2/2017.
 29. “Trận mưa lũ lịch sử tại Hà Nội năm 2008: Bài học truyền thông còn nóng hổi”, Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề Hồ sơ Sự kiện, số 351, 25/5/2017.
 30. “Trí tuệ nhân tạo và những thách thức với báo chí Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề Hồ sơ Sự kiện, số 353, 25/6/2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Báo in Việt Nam thời kỳ Đổi mới, tiếp cận dưới góc độ Báo chí học và Khoa học Chính trị (tham gia), Đề tài trọng điểm cấp Bộ, 2008-2010.
 2. Sự tác động của môi trường văn hóa đến đạo đức nhà báo (tham gia), Đề tài nhánh của Đề tài cấp Nhà nước, 2011-2012.
 3. Đánh giá hệ thống báo, tạp chí Việt Nam hiện nay (tham gia), Đặt hàng của Bộ KH&CN và ĐHQGHN, 2012.
 4. Tạp chí quảng bá Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển (tham gia), Đề tài ĐHQGHN, 2012-2013.
 5. Vai trò phản biện xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam thời kỳ Đổi mới (chủ trì), Đề tài cấp Trường ĐHKHXH&NV, 2014-2015.
 6. Văn hoá truyền thông đại chúng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (tham gia), Đề tài cấp Nhà nước, 2015-2016.

 Cùng đơn vị

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Dương Xuân Sơn

PGS.TS Dương Xuân Sơn

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Vũ Quang Hào

PGS.TS Vũ Quang Hào

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Hoàng Thị Thu Hà

ThS. Hoàng Thị Thu Hà

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Nguyễn Đình Hậu

ThS. Nguyễn Đình Hậu

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Phan Văn Kiền

ThS. Phan Văn Kiền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Vũ Trà My

ThS. Vũ Trà My

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Bùi Chí Trung

TS. Bùi Chí Trung

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Đỗ Anh Đức

TS. Đỗ Anh Đức

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Nguyễn Sơn Minh

TS. Nguyễn Sơn Minh

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông