ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1980.
 • Email: trucly0402@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Trung Quốc học, Khoa Đông Phương học.
 • Học vị: Thạc sĩ.                                           Năm nhận:2005.
 • Quá trình đào tạo:

2001: tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Trung Quốc học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2005: tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc lập Trung Sơn, Đài Loan.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung.
 • Hướng nghiên cứu chính: Văn học Trung Quốc, Điện ảnh châu Á.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. 越南女詩人胡春香詩作及其研究(收入王三慶,陳益源主編:東亞漢文學與民俗文化論叢,台北,2010年,樂學書局,頁11-24。)
 2. “Những biến chuyển trong quyền về hôn nhân và tài sản của phụ nữ Trung Quốc thời cận đại từ góc độ pháp luật (qua “Đại Thanh luật lệ” và “Trung Hoa dân quốc dân pháp” (viết chung với Nguyễn Anh Tuấn) (trong: Nghiên cứu liên ngành trong Khoa học Xã hội và Nhân văn: tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn, Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia, 2015, tr. 176-192).
 3. “Phong cách kể chuyện trong phim Dương Đức Xương - một cái nhìn điện ảnh về xã hội châu Á hiện đại” (trong: Điện ảnh châu Á đương đại - những vấn đề lịch sử, mỹ học và phong cách, ISBN: 978-604-62-4092-1, 12/2015, tr. 278-292).
 4. “Những đề xuất của Hồ Thích về vấn đề phụ nữ trên tạp chí Tân thanh niên” (trong: Phương Đông truyền thống và hiện đại, Nxb Thế giới,  ISBN: 978-604-77-1830-6 10/2015, tr. 203-218.

Bài báo

 1. “Khủng hoảng tuổi trưởng thành trong xã hội Nhật Bản hiện đại dưới góc nhìn tâm lý học phát triển (Nghiên cứu trường hợp điện ảnh Kore-eda)” (viết chung với Đinh Mỹ Linh, Vũ Minh Anh), Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 5 (195)/2017, tr. 42-49.
 2. “Phượng Hoàng cổ trấn và đặc trưng kiến trúc Điếu cước lâu (Diaojiaolou) (viết chung với Hồ Hải Nam), Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ và Đào tạo lần thứ XIV, Khoa Kiến trúc Công trình, Đại học Phương Đông, Hà Nội, tháng 10/2016.
 3. “Người trưởng thành như là trung tâm của các tương tác xã hội, nghiên cứu trường hợp điện ảnh Koreeda Hirokazu” (viết chung với Đinh Mỹ Linh và Vũ Minh Anh), Chuỗi tọa đàm của những nhà nghiên cứu trẻ: “Những nghiên cứu mới về Nhật Bản và châu Á”, 7/2015.
 4. 〈越南女詩人胡春香詩作及其研究〉,民間文學年刊(2期增刊),花蓮2009(02),頁175-185。
 5. “Khảo sát về Sái Diễm và tác phẩm Bi phẫn thi qua các tài liệu văn học sử Trung Quốc”, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Đông Phương học lần thứ 4, tr. 263-272, Hà Nội, Nxb Thế giới, 2009.
 6. “Hiện tượng Phùng Tiểu Cương”, Tạp chí Thế giới điện ảnh, Hà Nội, số tháng 8/2008, tr. 29-31.
 7. “Phim “Bá vương biệt cơ”- tình yêu và nghệ thuật”, Tạp chí Thế giới điện ảnh, Hà Nội, số tháng 5/2008, tr. 29-35.

III. Giải thư­ởng, học bổng                                                                  

 1. Học bổng của Phòng văn hóa kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội cho khóa học thạc sỹ tại Đài Loan (2001-2004).
 2. Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài xuất sắc tại Đại học Trung Sơn Đài Loan năm học 2001-2002.
 3. Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài xuất sắc tại Đại học Trung Sơn, Đài Loan năm học 2002-2003.
 4. Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài xuất sắc tại Đại học Trung Sơn, Đài Loan năm học 2003-2004.
 5. Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài xuất sắc tại Đại học Trung Sơn, Đài Loan năm học 2004-2005
 6. Học bổng cho khóa học Biên kịch điện ảnh (2007-2008) tại Dự án nghiên cứu điện ảnh, ĐHKHXH&NV, ĐHQG HN do quỹ Ford tài trợ.

 

 Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học