19/5: "Giao lưu doanh nghiệp và Phỏng vấn tuyển dụng"

Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên và cựu sinh viên Nhà trường được giao lưu với các đơn vị tuyển dụng, tìm hiểu điều kiện, cơ hội làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp hiện nay, Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên phối hợp với các đối tác tổ chức sự kiện "Giao lưu doanh nghiệp và Phỏng vấn tuyển dụng". Bên cạnh cơ hội giao lưu và tìm kiếm việc làm, các bạn sinh viên sẽ được giới thiệu các chương trình hỗ trợ hướng nghiệp, phát triển kỹ năng sẽ được triển khai trong thời gian tới.

  • Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 19/5/2018.
  • Địa điểm: sảnh tầng 1 nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.


  • ussh