Ánh sáng Nhân văn và hành trình năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên hội nhập

Chia sẻ của giảng viên Nguyễn Thị Năm Hoàng (Chi bộ Khoa Văn học) về không khí Sáng tạo - Đổi mới đang lan tỏa, dẫn dắt xu thế phát triển của Đảng bộ Nhà trường trong thời gian qua.

 

 


  • Ban Truyền thông ĐH Đảng bộ