Dự án quốc tế “Kết nối các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Úc nhằm giải quyết những thách thức của quá trình quốc tế hóa”

Đó là tên Dự án trong khuôn khổ của hoạt động tài trợ các sáng kiến kết nối các đơn vị nghiên cứu, các nhà khoa học giữa Úc và Asean năm 2017 của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ, do TS Đoàn Bá Ngọc, Trường Giáo dục, Đại học Nam Úc (bang Nam Úc) chủ trì. Dự án được thực hiện từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2018 với trọng tâm thúc đẩy sự gắn kết giữa Đại học Nam Úc và các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam nhằm nâng cao khả năng học tập, giảng dạy và nghiên cứu về EMI (English as a Medium of Instruction: Tiếng Anh như một phương tiện của giảng dạy và nghiên cứu). Đây là một xu thế đang phát triển manh ở các quốc gia châu Á trong nỗ lực để quốc tế hóa hoạt động giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu ở bậc đại học. 

Các hoạt động chính của Dự án bao gồm: 01 khóa tập huấn 7 ngày tại Đại học Nam Úc cho các giảng viên đại học từ Việt Nam, tập trung vào phương pháp giáo dục hiện đại và sử dụng tiếng Anh như một phương tiện trong giảng dạy và nghiên cứu (tuần thứ 4 tháng 3/2018); 03 khóa tập huấn tại các cơ sở đối tác của Việt Nam, với sự tham gia của 150 giảng viên đại học, nhằm chia sẻ các kết quả của các giảng viên được tham gia tập huấn tại Đại học Nam Úc và trao đổi các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu; tham gia tổ chức 01 hội thảo khoa học quốc tế tại Hà Nội về khả năng triển khai EMI ở Việt Nam.

Nhóm điều hành cho dự án này gồm TS. Đoàn Bá Ngọc (Đại học Nam Úc, trưởng nhóm) cùng các thành viên: TS. Phạm Anh Toàn, TS. Phạm Văn Min, TS. Trần Văn Kham, TS. Nguyễn Trang (SEAMEO, TP Hồ Chí Minh) và ThS. Nguyễn Văn Tuyên (ĐH Đà Nẵng).

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội là đối tác chính tham gia và triển khai các hoạt động của dự án như tổ chức khóa tập huấn, chủ trì tổ chức hội thảo tại trường.Nhóm điều hành Dự án sẽ cùng trao đổi với lãnh đạo Nhà trường về nội dung tuyển chọn các giảng viên tham dự tập huấn tại Nam Úc, chương trình tập huấn và kế hoạch tổ chức hội thảo tại Trường.

Trường Đại học Nam Úc là đơn vị đào tạo đại học đa ngành của Bang Nam Úc, hiện có hơn 3 vạn sinh viên các bậc đào tạo, trong đó có gần 5800 sinh viên quốc tế học tập và nghiên cứu tại 6 cơ sở của trường. Trường Đại học Nam Úc xếp thứ 24 thế giới của các trường có tuổi đời dưới 50 (theo QS), đứng  thứ 8 trong các trường đại học của Úc và nằm trong top 200 trường đại học trên thế giới (theo THE). Trường Đại học Nam Úc đã có hợp tác với trên 2500 cơ sở đào tạo nghiên cứu trên thế giới, trong đó có trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội từ năm 2012. Tới thời điểm hiện nay, Trường ĐH KHXH&NV đã có 5 cán bộ theo học các chương trình ThS, TS và trao đổi tại ĐH Nam Úc ở các lĩnh vực quốc tế học, thông tin thư viện, công tác xã hội và quản lý nguồn nhân lực.

Trang web của trường ĐH Nam Úc: http://unisa.edu.au


  • Trần Văn Kham