Giáo dục cần có định hướng cho nền tảng số

QHTV - Do ảnh hưởng của dịch, ngành Giáo dục đã phải cho học sinh nghỉ học và tiến hành dạy và học online. Qua một thời gian triển khai, nhiều ý kiến cho rằng để hội nhập sâu rộng với kỷ nguyên số, ngành Giáo dục cần có những nghiên cứu và có định hướng lâu dài đối với công nghệ hóa trong dạy và học.


  • Quốc hội TV