Hiệu trưởng Phạm Quang Minh là khách mời của Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Trong chương trình "Người quan sát" của Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam ngày 05/08/2019, GS.TS Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) là khách mời tham gia đối thoại và bình luận về chủ đề "ASEAN và quan điểm giải quyết các điểm nóng". USSH xin đăng tải chương trình trên.


  • QPTV