⁨Hội thảo về Đạo đức nghiên cứu trong lĩnh vực KHXHNV

BTC Hội thảo "Đạo đức nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH Việt Nam: Những cách tiếp cận và khả năng triển khai" tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội ngày 28/12/2018 (thứ Sáu) trân trọng kính gửi Quý Thầy/Cô/Anh/Chị tham gia Hội thảo. BTC Xin cập nhật địa điểm thời gian và địa điểm tổ chức như sau:

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 28/12/2018, đón tiếp đại biểu từ 8:30, khai mạc 9:00

Địa điểm: - Phòng 506 nhà E cho phiên Buổi Sáng

                 - Phòng 304 nhà E cho phiên Buổi chiều 

Xem Chương trình hội thảo tại đây


  • ussh