Kế hoạch lùi thời gian thi tuyển sinh SĐH đợt 1/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN thông báo kế hoạch điều chỉnh tuyển sinh SĐH năm 2020 theo Công văn 910/ĐHQGHN-ĐT ngày 25/3/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội (nội dung chi tiết theo file đính kèm).

- Kế hoạch đăng kí trực tuyến dự tuyển điều chỉnh:

+Đợt 1: kết thúc vào 17h00 ngày 05/6/2020

+ Đợt 2: kết thúc vào 17h00 ngày 02/10/2020

- Lịch thi tuyển thạc sĩ điều chỉnh:

+ Đợt 1: ngày 20 - 21/6/2020

+ Đợt 2: ngày 17 - 18/10/2020

- Lịch xét tuyển nghiên cứu sinh dự kiến:

+ Đợt 1 từ ngày 06/6 đến hết 05/7/2020

+ Đợt 2 từ ngày 03/10 đến hết 31/10/2020

 


  • ussh