Ký hợp tác với Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông

Ngày 31/8/2018, Trường ĐHKHXH&NV ký hợp tác chính thức với Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông thuộc tập đoàn INTRACOM.

GS.TS Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Nhà trường) và ông Nguyễn Thanh Việt (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông) đã ký vào văn bản hợp tác chính thức dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các phòng ban, trưởng các khoa Du lịch học, Đông phương học, Tâm lý học, lãnh đạo Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông.

Theo đó, Trường ĐHKHXH&NV sẽ là đơn vị tư vấn, tuyển dụng và đào tạo nhân sự trong các lĩnh vực như văn thư lưu trữ, quản lý khách sạn và du lịch, tâm lý, truyền thông và ngoại ngữ … theo nhu cầu thực tế của cho Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông, giúp Công ty tiếp cận và áp dụng những công nghệ quản lý hiện đại ở trong nước và thế giới. Nhà trường cũng giúp kết nối Công ty với các trường đại học trên thế giới có chuyên ngành Y học; tổ chức đánh giá, đưa ra các giải pháp nâng cao các mặt hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực hoạt động trên.

Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và sinh viên Nhà trường đến nghiên cứu và thực tập, thực tế; tạo cơ hội việc làm cho sinh viên ở những vị trí công việc phù hợp.


  • Thanh Hà