Kỷ nguyên thông tin là kỷ nguyên của Lưu trữ học

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, chuyên gia lưu trữ là một trong những người nắm giữ và có khả năng tổ chức tốt những thông tin đó. Nhờ có hệ thống kỹ năng và kiến thức được đào tạo bài bản, chuyên sâu và cập nhật, những nhân sự tốt nghiệp ngành Lưu trữ học hiểu rõ công việc và tự tin ứng tuyển vào vị trí quản lý thông tin - dữ liệu của bất kỳ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nào.

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhieu-co-hoi-lua-chon-phat-trien-nghe-nghiep-voi-nguoi-hoc-Xa-hoi-hoc-1-702-20351

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Viet-Nam-hoc-la-gi-1-702-20350

ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhan-hoc-la-gi-1-702-20320

www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhan-hoc-kinh-te-1-702-20328

www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhan-hoc-du-lich-1-702-20332

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhan-hoc-moi-truong-1-702-20353