Lịch học học phần Triết học Mác- Lênin cho học viên SĐH Khóa QH- 2017- X (Đợt 2)

Phòng Đào tạo xin thông báo Lịch học học phần Triết học Mác- Lênin cho học viên SĐH Khóa QH- 2017- X (Đợt 2) như sau:

- Thời gian: Từ ngày 18/6 đến 20/7/2018 (Thứ 2, 4, 6 hàng tuần: Từ 18h00- 21h00)

- Địa điểm: GĐ 202; 203; 204- Nhà G, Trường ĐHKHXH&NV- 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân- Hà Nội (có danh sách lớp học kèm theo)

Đề nghị các đơn vị thông báo cho HV để tham gia học đầy đủ (những trường hợp không học được phải có đơn xin hoãn học), HV các khóa chưa hoàn thành học phần này đăng ký học lại tại Phòng 607- Nhà E từ ngày 11/6- 15/6/2018 (gặp anh Đinh Văn Nam).

Xem Danh sách học viên học Triết, QH-2017-X (Đợt 2) - Lớp triết 1

Xem Danh sách học viên học Triết, QH-2017-X (Đợt 2) - Lớp triết 2

Xem Danh sách học viên học Triết, QH-2017-X (Đợt 2) - Lớp triết 3 

 


  • ussh