Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với học viên sau đại học năm 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN thông báo "Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với học viên sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2018- 2019". Học viên các khóa có nhu cầu xem thông báo đính kèm để biết chi tiết.


  • ussh