Mẫu biểu xét tặng Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN

Biểu mẫu 01: Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGND,NGƯT  tại đây

Biểu mẫu 03: Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND,NGƯT tại đây

Biểu mẫu 04: Báo cáo tóm tắt cá nhân tại đây

Biểu mẫu 05: Biên bản họp tại đây

Mẫu tóm tắt đề nghị NGƯT tại đây

Mẫu tóm tắt đề nghị NGND tại đây

Nghị định 27 của Chính phủ xem tại đây

Công văn số: 4300/ ĐHQGHN về việc Triển khai xét tặng danh hiệu NGND,NGƯT xem tại đây

Công văn số: 5651/ BGDDT về việc Triển khai xét tặng danh hiệu NGND,NGƯT  lần thứ 15 năm 2020 xem tại đây

Công văn số: 48/ XHNV -TC về việc Triển khai xét tặng danh hiệu NGND,NGƯT  lần thứ 15 năm 2020 xem tại đây

Mẫu phiếu tín nhiệm danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú tải tại đây


  • ussh